Addon 2x Increase Custom User Title Max Character Length - Tăng giới hạn ký tự tiêu đề người dùng XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Increase Custom User Title Max Character Length - Tăng giới hạn ký tự tiêu đề người dùng XenForo 2 1.0.0

Add-on này tăng giới hạn ký tự Tiêu đề người dùng tùy chỉnh từ 50 ký tự lên 100 ký tự.

1550328067382.png

Lưu ý: Điều này thực hiện thay đổi đối với cột "custom_title" hiện có trong bảng cơ sở dữ liệu xf_user. Điều này tạo ra một sự thay đổi vĩnh viễn cho kiểu cột cơ sở dữ liệu từ varchar(50) sang varchar(100).

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • Sysnative-UserTitleCharLength-1.0.0.zip
    11.3 KB · Lượt xem: 14

Top Bottom