Addon 2x Increase Custom User Title Max Character Length - Tăng giới hạn ký tự tiêu đề người dùng XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Increase Custom User Title Max Character Length - Tăng giới hạn ký tự tiêu đề người dùng XenForo 2 1.0.0

Add-on này tăng giới hạn ký tự Tiêu đề người dùng tùy chỉnh từ 50 ký tự lên 100 ký tự.

1550328067382.png

Lưu ý: Điều này thực hiện thay đổi đối với cột "custom_title" hiện có trong bảng cơ sở dữ liệu xf_user. Điều này tạo ra một sự thay đổi vĩnh viễn cho kiểu cột cơ sở dữ liệu từ varchar(50) sang varchar(100).

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • Sysnative-UserTitleCharLength-1.0.0.zip
    11.3 KB · Lượt xem: 14

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top