Help Làm sao để làm chữ cho rank trước tên User và làm sao để đóng khung cmt admin hoặc bài viết admin ?

Golden

Private
giúp với, ví dụ như bên dưới:
upload_2019-5-24_7-4-49.png

upload_2019-5-24_7-6-37.png

upload_2019-5-24_7-7-6.png
 

hacobi1102

MasterCorporal
Thêm CSS extra
HTML:
.username .style21:before {
color: #634573;
content: "[T-MOD] ";
}
.username .style22:before {
color: #353e8d;
content: "[MOD] ";
}
.username .style13:before {
content: "[OS] ";
}
.username.user-5637:before{
color: #ff3800;
font-weight: bold;
content: "[GL] ";
}
.username.user-14129:before {
color: white;
  text-shadow: 0px 0px 0px rgb(17, 17, 17), 0px 0px 0.2em #ffc100, 0px 0px 0.2em #ffc100;
font-weight: bold;
content: "[GD] ";
}
.username.user-12425:before{
color: #ff3800;
font-weight: bold;
content: "[ST] ";
}
.username.user-13127:before{
color: #ff3800;
font-weight: bold;
content: "[ST] ";
}
.username.user-13189:before{
color: #ff3800;
font-weight: bold;
content: "[ST] ";
}
.username .style8:before {
content: "[VIP] ";
color:#ff9900;
}
.username .style5:before {
color: #F4A460;
content: "[GM] ";
}
.username .style26:before {
color: #229be7;
content: "[CTV] ";
}
.username .style27:before {
color: #229be7;
content: "[T-CTV] ";
}
.username .style6:before {
color: #1475e5;
content: "[GM] ";
}
.username .style3:before {
color: #fff;
content: "[AD] ";
}
.username .style17:before {
color: #fff;
content: "[SD] ";
}
.username .style16:before {
color: #fff;
content: "[GD] ";
}
.admin.message {
border: 2px solid rgb(0,255,174); border: 2px solid rgba(0,255,174, 0.4); _border: 2px solid rgb(0,255,174);
box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,255,174, 0.4);
}
.operator.message{
border: 2px solid rgb(243,22,5); border: 2px solid rgba(243,22,5, 0.4); _border: 2px solid rgb(243,22,5);
box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(243,22,5, 0.4);
}
.gm.message{
border: 2px solid rgb(20,117,229); border: 2px solid rgba(20,117,229, 0.4); _border: 2px solid rgb(20,117,229);
box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(20,117,229, 0.4);
}
.sd.message{
border: 2px solid rgb(124,32,19); border: 2px solid rgba(124,32,19, 0.4); _border: 2px solid rgb(124,32,19);
box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(124,32,19, 0.4);
}
.banned.message {
opacity:0.1;
color: rgba(0,0,0,0);
}
.discussionListItem.visible.sticky,
.discussionListItem.visible.sticky .posterAvatar,
.discussionListItem.visible.sticky .stats {
background: rgb(15, 23, 29);
font-style: italic;
}
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
xf2 thì sao ông
Xen 2 thì dùng đoạn sau nhé:
Mã:
.username--style3:before {
  content: "[AD] ";
  color: red;
}

Nhưng yêu cầu là phải set màu cho group trước thì đoạn code trên mới có hiệu lực :)
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
@PVS còn đóng khung màu cmt admin user thì sao hả ông ?
Bạn thử đoạn code sau nhé:
Mã:
.messageList .message.staff {
  border: 1px solid red;
  padding-left: 5px;
  padding-right: 5px;
}
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
ID của group Admin là 3 chứ không phải 1 nhé.
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Bạn vào usergroup và nhìn lên link nhé, ID là số trong link.
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top