Loại bỏ Avatar từ Quick Reply và Thread Preview

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Loại bỏ Avatar từ Quick Reply và Thread Preview

Để loại bỏ khỏi Thread Preview:

Vào EXTRA.CSS thêm:
Mã:
.previewTooltip .avatar {
display:none;
}

Để loại bỏ khỏi Quick Reply:

Vài template: quick_reply tìm:
Mã:
<xen:include template="message_user_info">
<xen:map from="$visitor" to="$user" />
<xen:set var="$isQuickReply">1</xen:set>
</xen:include>

Thay bằng:
Mã:
<xen:comment>
<xen:include template="message_user_info">
<xen:map from="$visitor" to="$user" />
<xen:set var="$isQuickReply">1</xen:set>
</xen:include>
</xen:comment>

Hoặc thêm đoạn code sau đây sẽ cung cấp cho bạn kết quả tương tự mà không cần phải chỉnh sửa template.

Thêm vào EXTRA.CSS:
Mã:
.thread_view #QuickReply, .conversation_view #QuickReply {margin-left: 0;}
.thread_view .quickReply .messageUserInfo, .conversation_view .quickReply .messageUserInfo  {display: none;}

demo.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top