Login As User - Đăng nhập như người dùng 1.2.2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,645
Được Like
12,673
Login As User - Đăng nhập như người dùng 1.2.2

Administrators (hoặc các thành viên đáng tin cậy khác), những người đã được cho phép 'đăng nhập như người dùng khác nhau' có thể nhấp chuột vào một liên kết trên thẻ thành viên của người dùng để đăng nhập như người dùng đó. Sau đó người quản trị có thể xem chính xác những gì người dùng có thể xem, ví dụ để xem những gì khó khăn họ đang gặp phải trong thực hiện nhiệm vụ như tải một tập tin, nếu cần thiết, hoàn thành nhiệm vụ mà trên danh nghĩa của người sử dụng.

Một liên kết trong thanh quản trị sẽ cho phép họ nhanh chóng trở lại tài khoản của mình bất cứ lúc nào.

Để đăng nhập như một người dùng khác nhau, người sử dụng phải là một thành viên của một trong những nhóm người sử dụng được phép.

Chúng tôi đề nghị rằng sự cho phép này chỉ nên được cấp cho những người tin cậy và có trách nhiệm như quản trị viên hoặc các thành viên khác như vậy.

scr1.png


scr2.png


scr3.png


scr4.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • addon-LoginAsUser-1.2.2.1450110462.zip
    49.1 KB · Lượt xem: 21

Top Bottom