Lỗi comment facebook trên xen

namchelsea

Sergeant
Tham gia
04/03/2015
Bài viết
482
Được Like
315

Mr.Ip

Corporal
Tham gia
03/03/2015
Bài viết
105
Được Like
122
Thay code của bạn thành đoạn code sau xem
Không cần thêm js vì mặc định xenforo tích hợp js facebook r
Mã:
<div class="comment_fbdiv" ></div>
<div id="fb-root"></div>
<div class="fb-comments" data-href="{xen:link full:threads, $thread}" data-num-posts="10" data-width="678"></div>
 

Long Nguyễn

Gefreiter
Tham gia
22/07/2015
Bài viết
92
Được Like
68
Vào Template: message thêm tìm <xen:include template="ad_message_below" /> và thêm code dưới vào sau:
Mã:
<xen:if is="{$post.position} == 0 AND !{$message.conversation_id}">
<div style="margin:15px 25px 0px;border: 1px solid #ccc; color:#fff">
      <div class="comment_fbdiv" ></div>
      <div id="fb-root"></div>
      <h4 class="threadinfohead blockhead" style="background-color: #45619D;margin:-1px;padding:10px">Bình Luận Bằng Facebook</h4>
      <div class="fb-comments" data-href="http://iforum.vn/{xen:link threads, $thread}" data-num-posts="10" data-width="790"></div>
    </div>
</xen:if>
 

CNTT01

Snow Flower ✔
Tham gia
06/07/2015
Bài viết
803
Được Like
686
Appearance -> Templates -> Message
Dán code dưới đây vào dưới cùng của File Message đó
Mã:
<li id="{$messageId}" class="message {xen:if $message.isDeleted, 'deleted'} {xen:if '{$message.is_admin} OR {$message.is_moderator}', 'staff'} {xen:if $message.isIgnored, ignored}" data-author="{$message.username}">
<div class="comment_fbdiv" ></div>
<div id="fb-root"></div>
<div class="fb-comments" data-href="http://vdzero.com/{xen:link threads, $thread}" data-num-posts="10" data-width="935"></div>
</li>
Trong đó các bạn thay link http://vdzero.com/ bằng diễn đàn của mình
Giá trị: data-num-posts="10" là 10 comment sẽ được hiển thị trong box
Giá trị: data-width="935" là chiều rộng của box comment FB
Chúc các bạn vui vẻ !

 

CNTT01

Snow Flower ✔
Tham gia
06/07/2015
Bài viết
803
Được Like
686
cái đó chỉ làm trong 2 bước nhẽ nào lại bị sai được .bạn gỡ tất những code mà bạn cái khi trước đi và cài lại cái mới của mình xem sao,sao mình text thành công mak !
Và bạn sửa lại ngay cái chế độ gmail cho khách đi nha,mình không nhận được thông báo xác nhận ! lỗi nhỏ rùi đó.
 

namchelsea

Sergeant
Tham gia
04/03/2015
Bài viết
482
Được Like
315
cái đó chỉ làm trong 2 bước nhẽ nào lại bị sai được .bạn gỡ tất những code mà bạn cái khi trước đi và cài lại cái mới của mình xem sao,sao mình text thành công mak !
Và bạn sửa lại ngay cái chế độ gmail cho khách đi nha,mình không nhận được thông báo xác nhận ! lỗi nhỏ rùi đó.
mail khi đăng kí ak bạn
Lôi là mình chèn vào threadview vì muốn nó ở dưới cùng
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom