Lỗi comment facebook trên xen

Mr.Ip

Corporal
Thay code của bạn thành đoạn code sau xem
Không cần thêm js vì mặc định xenforo tích hợp js facebook r
Mã:
<div class="comment_fbdiv" ></div>
<div id="fb-root"></div>
<div class="fb-comments" data-href="{xen:link full:threads, $thread}" data-num-posts="10" data-width="678"></div>
 

Long Nguyễn

Gefreiter
Vào Template: message thêm tìm <xen:include template="ad_message_below" /> và thêm code dưới vào sau:
Mã:
<xen:if is="{$post.position} == 0 AND !{$message.conversation_id}">
<div style="margin:15px 25px 0px;border: 1px solid #ccc; color:#fff">
      <div class="comment_fbdiv" ></div>
      <div id="fb-root"></div>
      <h4 class="threadinfohead blockhead" style="background-color: #45619D;margin:-1px;padding:10px">Bình Luận Bằng Facebook</h4>
      <div class="fb-comments" data-href="http://iforum.vn/{xen:link threads, $thread}" data-num-posts="10" data-width="790"></div>
    </div>
</xen:if>
 

CNTT01

Snow Flower ✔
Appearance -> Templates -> Message
Dán code dưới đây vào dưới cùng của File Message đó
Mã:
<li id="{$messageId}" class="message {xen:if $message.isDeleted, 'deleted'} {xen:if '{$message.is_admin} OR {$message.is_moderator}', 'staff'} {xen:if $message.isIgnored, ignored}" data-author="{$message.username}">
<div class="comment_fbdiv" ></div>
<div id="fb-root"></div>
<div class="fb-comments" data-href="http://vdzero.com/{xen:link threads, $thread}" data-num-posts="10" data-width="935"></div>
</li>
Trong đó các bạn thay link http://vdzero.com/ bằng diễn đàn của mình
Giá trị: data-num-posts="10" là 10 comment sẽ được hiển thị trong box
Giá trị: data-width="935" là chiều rộng của box comment FB
Chúc các bạn vui vẻ !

 

CNTT01

Snow Flower ✔
cái đó chỉ làm trong 2 bước nhẽ nào lại bị sai được .bạn gỡ tất những code mà bạn cái khi trước đi và cài lại cái mới của mình xem sao,sao mình text thành công mak !
Và bạn sửa lại ngay cái chế độ gmail cho khách đi nha,mình không nhận được thông báo xác nhận ! lỗi nhỏ rùi đó.
 

namchelsea

Sergeant
cái đó chỉ làm trong 2 bước nhẽ nào lại bị sai được .bạn gỡ tất những code mà bạn cái khi trước đi và cài lại cái mới của mình xem sao,sao mình text thành công mak !
Và bạn sửa lại ngay cái chế độ gmail cho khách đi nha,mình không nhận được thông báo xác nhận ! lỗi nhỏ rùi đó.
mail khi đăng kí ak bạn
Lôi là mình chèn vào threadview vì muốn nó ở dưới cùng
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top