Help Lỗi khi cài addon Brivium Comment Each Post 1.1.2

9dinhduc9

Private
Tham gia
19/11/2017
Bài viết
34
Được Like
12
Ai fix giúp mình lỗi addon Brivium Comment Each Post 1.1.2. mình cài hoàn thành rồi, đã hiện nút Bình luận nhưng khi click vào nút Bình luận thì không hiện box để viết bình luận, bạn nào giúp mình sửa lỗi với.
Demo trang của mình: https://viral.com.vn/chude/the-shells-resort-spa-phu-quoc.47/
user: nguyen2
pass: 123456
 

Top Bottom