Help Lỗi The files associated with this add-on could not be found. Please upload them and try again.

nghiapro

MasterCorporal
upload_2015-11-10_6-53-18.png

Ai giúp mình lỗi này . Mình cái addon-XenResource .
Mình đã up đúng đường dẫn các thư mục mà vẩn vậy
 

nghiapro

MasterCorporal
Fix xong thì gap lỗi này :
Server Error
Mysqli statement execute error : Duplicate entry '1' for key 'PRIMARY'

 1. Zend_Db_Statement_Mysqli->_execute() in Zend/Db/Statement.php at line 317
 2. Zend_Db_Statement->execute() in Zend/Db/Adapter/Abstract.php at line 479
 3. Zend_Db_Adapter_Abstract->query() in XenResource/Install/Controller.php at line 40
 4. XenResource_Install_Controller::install()
 5. call_user_func() in XenForo/Model/AddOn.php at line 215
 6. XenForo_Model_AddOn->installAddOnXml() in XenForo/Model/AddOn.php at line 169
 7. XenForo_Model_AddOn->installAddOnXmlFromFile() in XenForo/ControllerAdmin/AddOn.php at line 187
 8. XenForo_ControllerAdmin_AddOn->actionInstall() in XenForo/FrontController.php at line 347
 9. XenForo_FrontController->dispatch() in XenForo/FrontController.php at line 134
 10. XenForo_FrontController->run() in /home/sampclic/public_html/admin.php at line 13
 

CNTT01

Snow Flower ✔
ảnh đầu tiên ,bạn đang có tải lên tập tin phải ko ,bạn hãy tải vô thư mục gốc,có nghĩa là bnaj tải lên 1 tập tin ko đúng thư mục đó.
 
 • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top