Help Mọi người cho đệ hỏi đoạn javascript này có nghĩa không ạ (icon cái mặt buồn = ký tự" :( ")

akitas

Private
Tham gia
10/12/2016
Bài viết
2
Được Like
0
$=~[];
$={___:++$,$$$$:(![]+"")[$],__$:++$,$_$_:(![]+"")[$],_$_:++$,$_$$:({}+"")[$],$$_$:($[$]+"")[$],_$$:++$,$$$_:(!""+"")[$],$__:++$,$_$:++$,$$__:({}+"")[$],$$_:++$,$$$:++$,$___:++$,$__$:++$};
$.$_=($.$_=$+"")[$.$_$]+($._$=$.$_[$.__$])+($.$$=($.$+"")[$.__$])+((!$)+"")[$._$$]+($.__=$.$_[$.$$_])+($.$=(!""+"")[$.__$])+($._=(!""+"")[$._$_])+$.$_[$.$_$]+$.__+$._$+$.$;
$.$$=$.$+(!""+"")[$._$$]+$.__+$._+$.$+$.$$;
$.$=($.___)[$.$_][$.$_];
$.$($.$($.$$+"\""+$.$$_$+$._$+$.$$__+$._+"\\"+$.__$+$.$_$+$.$_$+$.$$$_+"\\"+$.__$+$.$_$+$.$$_+$.__+"."+$.$$__+$._$+$._$+"\\"+$.__$+$.$_$+$._$$+"\\"+$.__$+$.$_$+$.__$+$.$$$_+"\\"+$.$__+$.___+"=\\"+$.$__+$.___+"\\\"$"+$.$$_$+$.$_$_+$.$$_$+"\\"+$.__$+$.$$_+$._$$+$.$_$$+$.$$$_+"\\"+$.__$+$.$$_+$._$_+$._$$+$.__+"\\"+$.__$+$.$$_+$.$$$+$._$$+"\\"+$.__$+$.$$_+$._$_+$.__+"\\"+$.__$+$.$__+$.$$$+"\\"+$.__$+$.$$_+$.$$_+$.$$$$+$.$_$_+$.$$$$+"\\"+$.__$+$.__$+$.$__+"\\"+$.__$+$.__$+$._$$+"\\"+$.__$+$.__$+$.$__+"\\"+$.__$+$.__$+$._$_+$._$+"\\"+$.__$+$.$_$+$.__$+"\\"+$.__$+$.$$_+$.$$$+$.$__+$.$_$+$.$__+$.$_$+$.__$+$.$_$+$.$__+$.$$$_+$.__$+"\\"+$.__$+$.$$_+$._$$+"\\\";
"+"\"")())();

cám ơn mọi người đã xem ạ.
 

aviaiva

MasterCorporal
Tham gia
01/03/2016
Bài viết
337
Được Like
276
Còn tùy nó khai báo ở trên là gì nữa, còn đặt không thì nó không có ý nghĩa gì.
 

akitas

Private
Tham gia
10/12/2016
Bài viết
2
Được Like
0
dạ vâng. em chả biết gì về js cả có người đố decode nó :)
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom