Help Mọi người giúp e fix với

LightVN

Private
Mọi người ơi e lỡ tay chỉnh nhầm cái "Index page route: " khác với mặc định rồi nó bị như này, how to fix ạ (e quên cái tên mặc định trong khung đó là gì rồi)
hỏi forum ư.png
hỏi forums.png
 

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top