Help PHP Đa phiên bản

evolution123

Private
Mình đang chạy 1 số web trên hosting. Mặc định là php7.0.
Khi mình upload source xenforo lên thì nó ko hoạt động nên mình chỉnh file .htaccess về php 5.6.
(Đa số các web của mình hoạt động trên php7, nên ko thể set tất cả về php5.6 được)

đây là đoạn mình chèn vào htaccess:
Mã:
# Change to PHP version 5.6
AddHandler application/x-httpd-php56 .php .php7 .php5 .php4 .php3
<FilesMatch "\.(php4|php5|php7|php3|php2|php|phtml)$">
    SetHandler application/x-lsphp56
</FilesMatch>

Và web đã hoạt động, hoạt động tốt mọi chức năng:
upload_2018-11-27_11-22-46.pngNhưng nghiệt ngã thay... Không vào được admin.php. Nó báo lỗi 500

upload_2018-11-27_11-23-44.png


Mong mọi người giúp đở
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top