Addon 2x Redis View Counters - Đến lượt xem Redis cho XenForo 2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,803
Được Like
11,099
Redis View Counters - Đến lượt xem Redis cho XenForo 2 2.0.4

Di chuyển một số bộ đếm lượt xem để sử dụng Redis-based chứ không phải bảng scratch trong MySQL. Redis cung cấp nguyên tử get & del khi đẩy tổng số lượt xem thành cơ sở dữ liệu.

Chú thích:
 • Hiện tại chỉ xử lý thread views.
 • Một giới hạn có hiệu lực của ~ 100.000 chủ đề có thể được cập nhật mỗi lần chạy cron 'Update View Counters'.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-RedisViewCounter-2.0.0.zip
  5.5 KB · Lượt xem: 8
 • addon-RedisViewCounter-2.0.1.zip
  6.1 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-RedisViewCounter-2.0.2.zip
  7.1 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-RedisViewCounter-2.0.3.zip
  13.8 KB · Lượt xem: 14
 • addon-Xon-RedisViewCounter-2.0.4.zip
  13.9 KB · Lượt xem: 26

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,803
Được Like
11,099
Update phiên bản 2.0.1
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,803
Được Like
11,099
Update phiên bản 2.0.2
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,803
Được Like
11,099
Update phiên bản 2.0.3
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,803
Được Like
11,099
Update phiên bản 2.0.4
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom