Satellite 1.1

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Mô tả: Cho thấy một hình ảnh vệ tinh trên sidebar diễn đàn.

Add-on này được thiết kế cho các diễn đàn là khu vực cụ thể. Có một hình ảnh vệ tinh cho thấy thời tiết hiện nay có thể rất hữu ích cho một số loại diễn đàn, nơi thông tin thời tiết rất ảnh hưởng quyết định của người sử dụng diễn đàn.

pic001.jpg

Ảnh satellite

pic002.jpg

Trang Options
Tính năng:
  • Tất cả phrases bắt đầu với satellite_ thuận tiện cho bạn.
Cài đặt:
  1. Download satellite_v1.1.zip ở đính kèm và giải nén ra.
  2. Vào Admin Control Panel, đến trang "Install Add-on".
  3. Upload file addon-Satellite_v1.1.xml.
  4. Click vào nút Install Add-on.
Yêu cầu:
Add-on này đòi hỏi add-on Sidebar Positions: http://vnxf.vn/threads/sidebar-positions-2-4.2168.html

Tùy chỉnh hình ảnh:
Tạo một hình ảnh vệ tinh với một công việc Cron:

Tôi khuyên bạn nên tạo một công việc định kỳ trên máy chủ của bạn thì hình ảnh sẽ được tải nhanh hơn. Còn nhiều hình ảnh vệ tinh là rất lớn và bạn có thể cần phải cắt ảnh. Tất cả điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các ví dụ PHP như ở đây:
Mã:
<?php

// define satelliteUrl
$satelliteUrl = 'http://goes.gsfc.nasa.gov/goescolor/goeswest/pacific2/color_lrg/latest.jpg';

// define satellitePath
$satellitePath = '/home/southbay/www/misc/satellite.jpg';

// define latestTextPath
$latestTextPath = '/home/southbay/www/weather/california/images/latest.txt';

// get timestamp
$timestamp = file_get_contents($latestTextPath);

// get data
$data = file_get_contents($satelliteUrl);

// save satellite.jpg, this file will be modified
file_put_contents($satellitePath, $data);

// reduce image size from 3600x3000
exec("/usr/bin/convert -quiet $satellitePath -crop 900x625+750+450 $satellitePath");

// convert date format   
$date = date(' F d, Y g:i A ', $timestamp);

// add date to image
exec("/usr/bin/convert $satellitePath -font courier_new.ttf -pointsize 12 -fill black -undercolor white \
-gravity northwest -annotate +2+2 '$date' $satellitePath");

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • satellite_v1.1.zip
    944 bytes · Lượt xem: 2
Top Bottom