Addon 2x [Scandal's] xF Glossary - Bảng chú giải thuật ngữ xF cho XenForo 2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
13,207
Được Like
9,096
[Scandal's] xF Glossary - Bảng chú giải thuật ngữ xF cho XenForo 2 1.0.0 Beta

Nó là một hệ thống thuật ngữ cao cấp. Xem ảnh chụp màn hình!

Tính năng:
 • Cho phép quản trị viên gửi bao nhiêu chuyên mục bảng thuật ngữ tùy thích.
 • Mỗi bảng thuật ngữ có thể có một biểu tượng tùy chỉnh (dựa trên tích hợp với xF, font awesome).
 • Mỗi bảng thuật ngữ có thể có nhiều trường tùy chỉnh (vùng văn bản, hộp kiểm, nút radio, menu lựa chọn, hộp số, v.v.).
 • Cung cấp nhanh (Ajax) và tìm kiếm nâng cao (trường tùy chỉnh) cho các thuật ngữ.
 • Có một sidebar với hai widget: Latest Terms và Popular Terms (dựa trên lượt xem).
 • Trang My Terms.
 • Bộ đếm lượt xem cho từng thuật ngữ.
 • Chỉnh sửa số lượt xem cho từng thuật ngữ.
 • Bộ lọc điều hướng bảng chữ cái cho phép bạn phát hiện nhanh các thuật ngữ dựa trên một chữ cái.
 • Hệ thống cho phép bạn áp dụng điều hướng bảng chữ cái thứ hai với các chữ cái trong ngôn ngữ của bạn!
 • Các thuật ngữ sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
 • Tích hợp với hệ thống hàng đợi phê duyệt xF.
 • Tích hợp với hệ thống Báo cáo xF.
 • Quản trị viên có thể Khóa/Mở khóa và Kích hoạt/Hủy kích hoạt bảng thuật ngữ.
 • Công cụ Bảng chú giải thuật ngữ rỗng.
 • Công cụ "Hợp nhất Bảng chú giải thuật ngữ" dành cho quản trị viên.
 • Hệ thống nhập dữ liệu tích hợp, nơi bạn có thể nhập các điều khoản qua tệp CSV (được tạo bằng Microsoft Excel).
Quyền nhóm người dùng cho các thành viên:
 • View Glossary section
 • View Glossary terms (entries)
 • Send new Terms to Approval Queue
 • Can search for Terms (fast search)
 • Can search for Terms (advanced search)
 • View Latest Terms (sidebar)
 • View Popular Terms (sidebar)
 • Report terms to Staff
Quyền nhóm người dùng dành cho người kiểm duyệt:
 • Delete any Term
 • Delete own Terms
 • Edit any Term
 • Edit own Terms
 • Approve / unapprove Terms
 • View IPs
 • Edit term Views Counter
Addon đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nó đã được thử nghiệm với xF2.1 và xF2.2.

admin_settings.pngadd_field_admin.pngadd_glossary_admin.pngadmin_glossary_manager.pngadmin_importer.pngadmin_importer_popup.pngadmin_sidebar.pngpublic_advanced_search.pngpublic_fast_search.pngpublic_main.pngpublic_navbar.pngpublic_term_edit.pngpublic_term_view.pngpublic_view_glossary.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • Scandals-xFGlossary-1.0.0 Beta.zip
  84.7 KB · Lượt xem: 13

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hosting Giá rẻ

hosting free
hosting free
Top Bottom