AdminPro1990

Gefreiter
Source Code Hệ thống quản lý trường học chuyên nghiệp bằng PHP

odv9u1Q.png

Mô tả chi tiết
Các tính năng của Hệ thống quản lý trường học chuyên nghiệp bằng PHP
Mô tả chi tiết
Các tính năng của Hệ thống quản lý trường học chuyên nghiệp bằng PHP
Hỗ trợ ERP
Hệ thống nhập học sinh viên
Nhập số lượng lớn sinh viên
Quản lý lớp học với nhiều phần
Quản lý chủ đề lớp khôn ngoan
Lịch trình lớp học hoặc lớp học
Bảng điều khiển quản trị

Demo


vDkDB9Z.png
oF1X40K.png


Z0NgELA.png


uIqPxlO.png


mi7bZhJ.png


M7avg8Z.png

Download
https://vutienanh.com/source-code-he-thong-quan-ly-truong-hoc-chuyen-nghiep-bang-php/


bangladesh, class routine, code quản lý học sinh, code quản lý trường học, Educational Institute, flat ui, marks, multilanguage, parent, result generator, school, school manager, share code, student, student management, subject, system backup, teacher, trường học online

 

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top