Other Squared Node Icon SpriteSheet - SpriteSheet biểu tượng Node hình vuông 1.1

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,618
Được Like
12,669
Squared Node Icon SpriteSheet - SpriteSheet biểu tượng Node hình vuông 1.1

Tóm tắt: Đây là spritesheet biểu tượng node cho XenForo. Là một psd đầy đủ class, và một số png biến màu sắc mặc dù có thể bạn để làm thay đổi màu sắc từ tập tin psd cung cấp trong tập tin đính kèm.

Ghi chú: Khi thực hiện sự thay đổi màu sắc tham khảo ảnh chụp màn hình (bên dưới) nó tự giải thích và là vấn đề của class nhấp chuột chọn màu sắc và lưu lại.

squarenodescreenshot.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • node-sprite(fixed).zip
    16 KB · Lượt xem: 0

Top Bottom