Addon Style add-on VNXF More Thread

logliu21

Gefreiter
Hầu như các bạn ai cũng biết đến add-on này ^^..
Đây là giao diện mặc định của add-on
upload_2017-7-7_16-18-13.png


Thì mình đã fix lại giao diện mới cho add-on như sau:
* Trên máy tính:
upload_2017-7-7_16-18-58.png


* Trên điện thoại:
upload_2017-7-7_16-20-32.png## Hướng dẫn
Các bạn tìm template VNXF_more_thread
thay toàn bộ bằng
Mã:
<xen:if is="{$vnxfpost} || {$vnxfnew}">
<style>
a.img_items {
  display: block;
  float: left;
  height: 130px;
  margin-right: 10px;
  overflow: hidden;
  width: 100%;
  border:1px solid #F0F0F0;
}
a.img_items img {
  #max-height: {$opt.himg}px;
  width: 100%;
}
</style>
<xen:require css="VNXF_More_Thread.css" />
  <div class="HotBlock">
    <xen:if is="{$vnxfpost}">
      <div class="HotBlock_wrp">
        <div class="header_rc header_hb">
          <div class="title_rc">
            Quan tâm nhiều
          </div>
        </div>
        <div class="HotBlock_ct">
          <xen:foreach loop="$vnxfpost" value="$news" i="$i">
            <div class="HotBlock_items" style="height:<xen:if is="{$opt.hthread} != 0 && {$showimg}">{$opt.hthread}px<xen:else/><xen:if is="{$showimg}">80px<xen:else/>50px</xen:if></xen:if>">
              <xen:if is="{$showimg}">
                  <a class="img_items" href="{xen:link threads, $news}" title="{$news.title}" target="_blank">
                    <xen:if is="{$news.attach}">
                      <img src="{xen:link attachments, $news.attach}" alt="{$news.title}" title="{$news.title}" style=" -webkit-filter: blur(5px); -o-filter: blur(5px); -moz-filter: blur(5px); filter: blur(5px); " />
                    <xen:elseif is="{$news.image}" />
                      <img src="{$news.image}" alt="{$news.title}" title="{$news.title}" style=" -webkit-filter: blur(5px); -o-filter: blur(5px); -moz-filter: blur(5px); filter: blur(5px); "/>
                    <xen:else />
                      <img src="{$opt.bia}" alt="{$news.title}" title="{$news.title}" style=" -webkit-filter: blur(5px); -o-filter: blur(5px); -moz-filter: blur(5px); filter: blur(5px); "/>
                    </xen:if>
                  </a>
                </xen:if>
              <div class="ct_items" style="  padding: 20px;">
              <h4 style="  background: rgba(0,0,0,0.5); position: absolute;text-decoration: none;text-transform: uppercase;#width:100%;position: absolute; line-height: 1.2; outline: 0; font-family: 'Noto Sans',sans-serif; text-align: center; color: #fff; top: 50%; padding: 0 10px 0 0; -moz-transform: translateY(-50%); -webkit-transform: translateY(-50%); -webkit-transform: translateY(-50%); -ms-transform: translateY(-50%); -webkit-transform: translateY(-50%); -ms-transform: translateY(-50%); transform: translateY(-50%); ">
                <a href="{xen:link threads, $news}" title="{$news.title}" target="_blank" class="title_items">{$news.title}</a>
                <span class="info_items">bởi <a href="{xen:link members, $news}" class="username">{$news.username}</a>, <abbr title="{xen:datetime $news.post_date, 'absolute'}" class="DateTime">{xen:datetime $news.post_date, 'absolute'}</abbr></span>
              </h4>
              </div>
            </div>
          </xen:foreach>
          <div style="clear:both;"></div>
        </div>
      </div>
    </xen:if>
    <xen:if is="{$vnxfnew}">
      <div class="HotBlock_wrp">
        <div class="header_rc header_hb">
          <div class="title_rc">
            Bài viết mới
          </div>
        </div>
        <div class="HotBlock_ct">
          <xen:foreach loop="$vnxfnew" value="$news" i="$i">
            <div class="HotBlock_items" style="height:<xen:if is="{$opt.hthread} != 0 && {$showimg}">{$opt.hthread}px<xen:else/><xen:if is="{$showimg}">80px<xen:else/>40px</xen:if></xen:if>">
              <xen:if is="{$showimg}">
                  <a class="img_items" href="{xen:link threads, $news}" title="{$news.title}" target="_blank">
                    <xen:if is="{$news.attach}">
                      <img src="{xen:link attachments, $news.attach}" alt="{$news.title}" title="{$news.title}" style=" -webkit-filter: blur(5px); -o-filter: blur(5px); -moz-filter: blur(5px); filter: blur(5px); " />
                    <xen:elseif is="{$news.image}" />
                      <img src="{$news.image}" alt="{$news.title}" title="{$news.title}" style=" -webkit-filter: blur(5px); -o-filter: blur(5px); -moz-filter: blur(5px); filter: blur(5px); " />
                    <xen:else />
                      <img src="{$opt.bia}" alt="{$news.title}" title="{$news.title}" style=" -webkit-filter: blur(5px); -o-filter: blur(5px); -moz-filter: blur(5px); filter: blur(5px); " />
                    </xen:if>
                  </a>
                </xen:if>
              <div class="ct_items" style="  padding: 20px;">
              <h4 style="  background: rgba(0,0,0,0.5); position: absolute; text-decoration: none;text-transform: uppercase;#width:100%;position: absolute; line-height: 1.2; outline: 0; font-family: 'Noto Sans',sans-serif; text-align: center; color: #fff; top: 50%; padding: 0 10px 0 0; -moz-transform: translateY(-50%); -webkit-transform: translateY(-50%); -webkit-transform: translateY(-50%); -ms-transform: translateY(-50%); -webkit-transform: translateY(-50%); -ms-transform: translateY(-50%); transform: translateY(-50%); ">
                <a href="{xen:link threads, $news}" title="{$news.title}" target="_blank" class="title_items">{$news.title}</a>
                <span class="info_items">bởi <a href="{xen:link members, $news}" class="username">{$news.username}</a>, <abbr title="{xen:datetime $news.post_date, 'absolute'}" class="DateTime">{xen:datetime $news.post_date, 'absolute'}</abbr></span>
              </h4>
              </div>
            </div>
          </xen:foreach>
          <div style="clear:both;"></div>
        </div>
      </div>
    </xen:if>
  </div>
</xen:if>

Và VNXF_more_thread.css: Thay toàn bộ nha
Mã:
.header_rc {
  border-bottom: 2px solid rgb(0, 68, 114);
  position: relative;
  width: auto;
}
.title_rc {
  background: none repeat scroll 0 0 #006d96;
  color: #fff;
  float: left;
  font-size: 13px;
  padding: 10px;
  position: absolute;
  text-transform: uppercase;
  top: -37px;
}
.HotBlock {
  margin-top: 40px;
  margin-bottom: 40px;
  width: 100%;
  clear:both;
}
.HotBlock_wrp {
  background: none repeat scroll 0 0 #ffffff;
  margin-top: 15px;
  padding-top: 30px;
}
.HotBlock_ct {
  padding: 20px 0 0;
}
.header_hb .title_rc {
  background: none repeat scroll 0 0 #444;
}
.HotBlock_items {
  float: left;
  margin-bottom: 10px;
  overflow: hidden;
  padding-left: 2%;
  width: 48%;
  position: relative;
}
.title_items {
  color: rgb(245, 245, 245) !important;
  display: block;
  font-size: 14px;
  font-weight: 600;
  overflow: hidden;
}
.info_items {
  color: #fff !important;
  font-size: 10px;
}
.info_items a {
  color: #fff;
}

@media (max-width: 900px) {
.HotBlock_items {
  float: none;
  padding-left: 2%;
  width: 96%;
}
.HotBlock_items .ct_items{
  display: inline;
}
}
 
Sửa lần cuối:

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
đẹp đấy bạn, nhưng mà chữ phía dưới nên đổi màu cho dễ nhìn xíu là ok
 

Blue

Legend
Thành viên BQT
Rất hoan nghênh sự đóng góp của bạn, tiếp tục phát huy nhé :)
 

dinhyen

Corporal
Bác có cái adon quan tâm nhiều ở đâu thế.
Em đang cần em chỉ thấy nó có cái bài mới thôi.
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top