Styles 2x Style Royal cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Style Royal cho XenForo 2 2.2

Một style mới giành cho XenForo 2 với nhiều tính năng tùy chỉnh chỉ có trong các phiên bản trả phí. Style Royal có Style Properties tiện cho các bạn có thể tùy chỉnh style dễ dàng cho diễn đàn của mình.

Mockup.png


Screenshot-2018-3-10 DohTheme(1).png


Screenshot-2018-3-10 Royal - Style properties DohTheme - Admin control panel(1).png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • Royal v2.0.0.zip
  249 KB · Lượt xem: 30
 • Royal v2.0.1.zip
  258.9 KB · Lượt xem: 28
 • Royal v2.0.2.zip
  258.9 KB · Lượt xem: 45
 • Royal v2.0.3.zip
  259.1 KB · Lượt xem: 13
 • Royal v2.0.4.zip
  259.2 KB · Lượt xem: 22
 • Royal v2.0.5.zip
  259.4 KB · Lượt xem: 22
 • Royal 2.0.6.zip
  259.5 KB · Lượt xem: 18
 • Royal v2.0.12.zip
  259.8 KB · Lượt xem: 25
 • Royal v2.1.zip
  262.7 KB · Lượt xem: 18
 • Royal v2.1.1.zip
  262.3 KB · Lượt xem: 13
 • Royal v2.1.1.1.zip
  262.3 KB · Lượt xem: 13
 • Royal v2.1.2.zip
  262.4 KB · Lượt xem: 25
 • Royal v2.1.2.1.zip
  262.4 KB · Lượt xem: 24
 • Royal v2.1.3.zip
  219.4 KB · Lượt xem: 25
 • Royal v2.1.3.1.zip
  220.6 KB · Lượt xem: 7
 • Royal v2.1.4.zip
  220.6 KB · Lượt xem: 16
 • Royal v2.1.5.zip
  259.4 KB · Lượt xem: 10
 • Royal v2.1.6.zip
  258.3 KB · Lượt xem: 8
 • Royal v2_1_7.zip
  218.7 KB · Lượt xem: 11
 • Royal v2_1_8.zip
  258.2 KB · Lượt xem: 3
 • Royal v2_1_10.zip
  258.7 KB · Lượt xem: 28
 • style-Royal_2.2.zip
  222.8 KB · Lượt xem: 18

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 2.0.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 2.0.2
 

cuongcongnghe

Private
Tham gia
21/03/2018
Bài viết
27
Được Like
7
Update phiên bản 2.0.2
Thanks Mod
Mod ơi mình muốn bỏ 2 cái nút ''news posts'' và '' posts thread'' ở trang chủ thì làm thế nào ạ
chỉ giữ lại '' posts thread'' (Viết Bài Mới) bên trong chuyên mục thôi, vì để ở trang chủ mình sự member viết sai chuyên mục :d
 

GamerViewsTV

Corporal
Tham gia
29/10/2017
Bài viết
101
Được Like
27
Thanks Mod
Mod ơi mình muốn bỏ 2 cái nút ''news posts'' và '' posts thread'' ở trang chủ thì làm thế nào ạ
chỉ giữ lại '' posts thread'' (Viết Bài Mới) bên trong chuyên mục thôi, vì để ở trang chủ mình sự member viết sai chuyên mục :=D
mình thì dùng extra.less để che đi
2018-04-02 (1).png
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 2.0.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 2.0.4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 2.0.5
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 2.0.6
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 2.0.12
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 2.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 2.1.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 2.1.1.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 2.1.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 2.1.2.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 2.1.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Update phiên bản 2.1.3.1
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom