Styles 2x Style UI.X Classic Dark cho XenForo 2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,803
Được Like
11,095
Style UI.X Classic Dark cho XenForo 2 2.1.8.1.0

UI.X cho XenForo 1 là sản phẩm chủ lực ban đầu của ThemeHouse/Audentio. Mặc dù giao diện đã được hiện đại hóa trong UI.X 2, nhưng nhà phát hành đã quyết định sử dụng cùng màu sắc, phông chữ và giao diện chung như đã trở lại trong XenForo 1 cho phiên bản tối. UI.X Classic Dark đã được cập nhật với UI.X 2 Framework, đi kèm với vô số tính năng mới. Có thể có một số tính năng nó không có tính tương đương hoàn hảo, nhưng nhiều tính năng thực sự được lên kế hoạch.

hero-classic-dark.jpg


footer.jpg forum-list.jpg logged-in.jpg members.jpg profile.jpg sidebar.jpg thread.jpg
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • ui.x-classic-dark-2.0.12.0.zip
  2.4 MB · Lượt xem: 7
 • ui.x-classic-dark-2.1.0.2.zip
  2.7 MB · Lượt xem: 7
 • ui.x-classic-dark-2.1.1.1.0.zip
  2.7 MB · Lượt xem: 15
 • ui-x-classic-dark-2.1.1.2.0.zip
  2.7 MB · Lượt xem: 13
 • ui.x-classic-dark-2.1.4.1.0.zip
  2.6 MB · Lượt xem: 15
 • ui.x-classic-dark-2.1.6.0.0.zip
  2.6 MB · Lượt xem: 9
 • ui.x-classic-dark-2.1.7.0.0.zip
  2.6 MB · Lượt xem: 13
 • ui.x-classic-dark-2.1.8.1.0.zip
  2.6 MB · Lượt xem: 11

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,803
Được Like
11,095
Update phiên bản 2.1.1.1.0
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,803
Được Like
11,095
Update phiên bản 2.1.1.2.0
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,803
Được Like
11,095
Update phiên bản 2.1.4.1.0
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,803
Được Like
11,095
Update phiên bản 2.1.6.0.0
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,803
Được Like
11,095
Update phiên bản 2.1.7.0.0
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,803
Được Like
11,095
Update phiên bản 2.1.8.1.0
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom