Tutorial 2x Thêm biểu mẫu Google Custom Search vào Advance Search cho XenForo 2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,803
Được Like
11,099
Thêm biểu mẫu Google Custom Search vào Advance Search cho XenForo 2

Thao tác này sẽ thêm một biểu mẫu tìm kiếm tùy chỉnh của Google vào Advanced Search của XenForo và sẽ thực hiện tìm kiếm trên Google về trang web của bạn.

Tất nhiên bạn sẽ cần phải đăng ký và đã đăng ký trang web của bạn với Google CSE

Một khi bạn đã cấu hình bạn sẽ có thể nhận được code và bạn có thể thêm vào biểu mẫu

1. Vào cuối template search_form thêm những điều sau. Văn bản bằng chữ hoa phải được thay thế.
Mã:
<xf:comment>Google Custom Serach Form starts here</xf:comment>
    <div class="block-container">
      <div class="block-body block-row">
        <h1 class="p-title-value">TITLE E.G. GOOGLE CUSTOM SEARCH</h1>
        <span class="ADD CSS CLASS FOR YOUR TEXT (OPTIONAL)">ADD YOUR TEXT HERE (OPTIONAL)</span>
      
ADD THE GOOGLE SCRIPT HERE
      
        <div>
          <gcse:searchresults>
          </gcse:searchresults>
        </div>
      </div>
    </div>

Lưu ý rằng điều này bao gồm code cho kết quả tìm kiếm, vì vậy bạn chỉ cần giai đoạn đầu tiên khi bạn nhấp vào nút Google CSE Get Code (hơi khó hiểu)

Mẹo: Thay đổi phrase advanced_search để thêm mô tả vào nút đó.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom