Tutorial 2x Thêm biểu mẫu Google Custom Search vào Advance Search cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Thêm biểu mẫu Google Custom Search vào Advance Search cho XenForo 2

Thao tác này sẽ thêm một biểu mẫu tìm kiếm tùy chỉnh của Google vào Advanced Search của XenForo và sẽ thực hiện tìm kiếm trên Google về trang web của bạn.

Tất nhiên bạn sẽ cần phải đăng ký và đã đăng ký trang web của bạn với Google CSE

Một khi bạn đã cấu hình bạn sẽ có thể nhận được code và bạn có thể thêm vào biểu mẫu

1. Vào cuối template search_form thêm những điều sau. Văn bản bằng chữ hoa phải được thay thế.
Mã:
<xf:comment>Google Custom Serach Form starts here</xf:comment>
    <div class="block-container">
      <div class="block-body block-row">
        <h1 class="p-title-value">TITLE E.G. GOOGLE CUSTOM SEARCH</h1>
        <span class="ADD CSS CLASS FOR YOUR TEXT (OPTIONAL)">ADD YOUR TEXT HERE (OPTIONAL)</span>
      
ADD THE GOOGLE SCRIPT HERE
      
        <div>
          <gcse:searchresults>
          </gcse:searchresults>
        </div>
      </div>
    </div>

Lưu ý rằng điều này bao gồm code cho kết quả tìm kiếm, vì vậy bạn chỉ cần giai đoạn đầu tiên khi bạn nhấp vào nút Google CSE Get Code (hơi khó hiểu)

Mẹo: Thay đổi phrase advanced_search để thêm mô tả vào nút đó.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom