Thêm nội dung và liên kết trước nội dung bài viết

Kun

LOLLLLLLLLLLL
Tham gia
10/03/2015
Bài viết
136
Được Like
115
Có người hỏi nên cũng hướng dẫn luôn với những bạn không muốn dùng addon thêm nội dung và liên kết
Link Addon: http://vnxf.vn/vnxf-message-prefix-them-text-va-link-truoc-noi-dung-bai-viet.t366.html
Link Yêu Cầu của @agrione : http://vnxf.vn/vnxf-message-prefix-...noi-dung-bai-viet.t366.html/page-2#post-21553

- Các bạn vào giao diện muốn chỉnh sửa rồi chọn template message, tìm dòng <xen:include template="ad_message_body" /> và thêm đoạn code dưới vào sau đoạn <xen:include template="ad_message_body" />

Mã:
 <xen:if is="{$forum.node_id} == 3">
                <xen:if is="{$post.position} == 0">
                   <a target="_blank" href="http://gameluan.net/" rel="nofollow">XAUTRAITHISAO -</a>
                  </xen:if>
                  </xen:if>

Mẫu khi hoàn thành
Mã:
  <xen:include template="ad_message_body" />
          <xen:if is="{$forum.node_id} == 3">
                <xen:if is="{$post.position} == 0">
                    <a target="_blank" href="http://gameluan.net/" rel="nofollow">XAUTRAITHISAO -</a>
                  </xen:if>
                  </xen:if>
          {xen:raw $message.messageHtml}

Chú ý dòng này, số 3 là ID NODE, các bạn sửa theo id mình muốn hiển thị <xen:if is="{$forum.node_id} == 3">
oh.png
oh12.png
 

namchelsea

Sergeant
Tham gia
04/03/2015
Bài viết
482
Được Like
315
Làm sao để nó cùng dong với nội dung bài viết . Mặc định bài viết phải xuống dòng
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom