[Tổng hợp] Smile đẹp cho Xenforo

CNTT01

Snow Flower ✔
Tham gia
06/07/2015
Bài viết
803
Được Like
686
1. B Smiles : 90 smiles
SinhVienIT.NET---1(13).png


2. Cat Smiles : 86 smiles

3. Kaos Smiles : 124 smiles

4. Laluot Smiles : 28 smiles
5. Pig Smiles : 78 smiles
6. Red Fox Smiles : 19 smiles
7. Smh Smiles : 56 smiles
8. Yoyo Cici Smiles : 205 smiles
9. Kí tự : 52 smiles
10. Cơm nắm : 27 smiles
11. Nấm : 37 smiles
12. Red Evil : 37 smiles
13. Panda : 84 smiles ( sky.9x suy tầm nhé )
14. Baby Soldier : 60 smiles
15. Heo
16. Chuột
17. Mèo
18. Gấu
19. Ếch
20. Nhím
21.Võ lâm

 

Đính kèm

 • B Smiles.zip
  381.1 KB · Lượt xem: 243
 • Cat Smiles.zip
  627.2 KB · Lượt xem: 183
 • babysoldier.zip
  1.7 MB · Lượt xem: 101
 • chuot.zip
  1.7 MB · Lượt xem: 30
 • Com nam.zip
  87.3 KB · Lượt xem: 32
 • êch.zip
  229.3 KB · Lượt xem: 35
 • gau.zip
  1.4 MB · Lượt xem: 34
 • heo.zip
  385.6 KB · Lượt xem: 34
 • Kaos Smiles.zip
  435.6 KB · Lượt xem: 27
 • Ki tu.zip
  78.7 KB · Lượt xem: 28
 • Laluot Smiles.zip
  238.1 KB · Lượt xem: 99
 • Nam.zip
  616.9 KB · Lượt xem: 32
 • meo.zip
  71.8 KB · Lượt xem: 33
 • nhim.zip
  1.3 MB · Lượt xem: 29
 • -Panda.rar
  221.9 KB · Lượt xem: 43
 • Pig Smiles.zip
  784.8 KB · Lượt xem: 25
 • Red Fox Smiles.zip
  153 KB · Lượt xem: 29
 • Red Evil.zip
  154.4 KB · Lượt xem: 28
 • smh Smiles.zip
  329.9 KB · Lượt xem: 33
 • Yoyo Cici Smiles.zip
  1.7 MB · Lượt xem: 141

nhozharass

S.E.O Gà
Thành viên BQT
Tham gia
25/05/2015
Bài viết
180
Được Like
138
Sao cái này em ko thấy file XML nhỉ??
 
 • Like
Reactions: THB

hiephv

Thượng Đế
Tham gia
20/08/2017
Bài viết
11
Được Like
6
Code c# gen file xml smile cho bác nào cần nhé:

public void AddNode(int smileCount,bool isBinary, int smilieCategory_Id, string imageNamePrefix, string image_url,string imgExt,int width,int height,int x,int y)
{
try
{
string pathXml = HttpContext.Current.Server.MapPath("~/smile.xml");
XElement root = XElement.Load(pathXml);
for (int i = 1; i <= smileCount; i++)
{
string binary = string.Empty;
if (isBinary)
{
binary = i < 10 ? "0" + i : i+"";
}
XElement smilie = new XElement("smilie",
new XAttribute("smilie_category_id", smilieCategory_Id),
new XAttribute("title", imageNamePrefix+ binary),
new XAttribute("display_order", i),
new XElement("image_url",image_url+ imageNamePrefix+ binary + "."+imgExt),
new XElement("sprite_params", new XAttribute("w", width), new XAttribute("h", height), new XAttribute("x", x), new XAttribute("y", y)),
new XElement("smilie_text", imageNamePrefix + binary));
root.Element("smilies").Add(smilie);
}
root.Save(pathXml);
}
catch (Exception ex)
{

throw;
}
}

// call

AddNode(117,true,2, "yociexp", "/uploads/YoyoCiciSmiles/", "gif", 50, 50, 0,0);
note:
AddNode(so lượng,true,smilieCategory_Id, ten smile, path folder upload file, định dạng, rộng,cao, 0,0);
- Đặt tên file name dạng: Smile01,Smile02...Smilexx, định dạng file ảnh giống nhau.

format xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<smilies_export>
<smilie_categories>
<smilie_category id="id category" title="Tên category" display_order="thứ tự"/>
</smilie_categories>
<smilies></smilies>
</smilies_export>
 

Đính kèm

 • gen xml smile.rar
  1.9 KB · Lượt xem: 9
 • B smilies.xml
  20.8 KB · Lượt xem: 19
 • Yoyo Cici Smiles.xml
  28.9 KB · Lượt xem: 11

ngaithon

Thượng Đế
Tham gia
13/02/2017
Bài viết
112
Được Like
23
Code c# gen file xml smile cho bác nào cần nhé:

public void AddNode(int smileCount,bool isBinary, int smilieCategory_Id, string imageNamePrefix, string image_url,string imgExt,int width,int height,int x,int y)
{
try
{
string pathXml = HttpContext.Current.Server.MapPath("~/smile.xml");
XElement root = XElement.Load(pathXml);
for (int i = 1; i <= smileCount; i++)
{
string binary = string.Empty;
if (isBinary)
{
binary = i < 10 ? "0" + i : i+"";
}
XElement smilie = new XElement("smilie",
new XAttribute("smilie_category_id", smilieCategory_Id),
new XAttribute("title", imageNamePrefix+ binary),
new XAttribute("display_order", i),
new XElement("image_url",image_url+ imageNamePrefix+ binary + "."+imgExt),
new XElement("sprite_params", new XAttribute("w", width), new XAttribute("h", height), new XAttribute("x", x), new XAttribute("y", y)),
new XElement("smilie_text", imageNamePrefix + binary));
root.Element("smilies").Add(smilie);
}
root.Save(pathXml);
}
catch (Exception ex)
{

throw;
}
}

// call

AddNode(117,true,2, "yociexp", "/uploads/YoyoCiciSmiles/", "gif", 50, 50, 0,0);
note:
AddNode(so lượng,true,smilieCategory_Id, ten smile, path folder upload file, định dạng, rộng,cao, 0,0);
- Đặt tên file name dạng: Smile01,Smile02...Smilexx, định dạng file ảnh giống nhau.

format xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<smilies_export>
<smilie_categories>
<smilie_category id="id category" title="Tên category" display_order="thứ tự"/>
</smilie_categories>
<smilies></smilies>
</smilies_export>
này sài sao bác
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom