[Tổng hợp] Smile đẹp cho Xenforo

CNTT01

Snow Flower ✔
Tham gia
06/07/2015
Bài viết
803
Được Like
686
1. B Smiles : 90 smiles
SinhVienIT.NET---1(13).png


2. Cat Smiles : 86 smiles

3. Kaos Smiles : 124 smiles

4. Laluot Smiles : 28 smiles
5. Pig Smiles : 78 smiles
6. Red Fox Smiles : 19 smiles
7. Smh Smiles : 56 smiles
8. Yoyo Cici Smiles : 205 smiles
9. Kí tự : 52 smiles
10. Cơm nắm : 27 smiles
11. Nấm : 37 smiles
12. Red Evil : 37 smiles
13. Panda : 84 smiles ( sky.9x suy tầm nhé )
14. Baby Soldier : 60 smiles
15. Heo
16. Chuột
17. Mèo
18. Gấu
19. Ếch
20. Nhím
21.Võ lâm

 

Đính kèm

 • B Smiles.zip
  381.1 KB · Lượt xem: 244
 • Cat Smiles.zip
  627.2 KB · Lượt xem: 184
 • babysoldier.zip
  1.7 MB · Lượt xem: 102
 • chuot.zip
  1.7 MB · Lượt xem: 31
 • Com nam.zip
  87.3 KB · Lượt xem: 33
 • êch.zip
  229.3 KB · Lượt xem: 40
 • gau.zip
  1.4 MB · Lượt xem: 36
 • heo.zip
  385.6 KB · Lượt xem: 35
 • Kaos Smiles.zip
  435.6 KB · Lượt xem: 28
 • Ki tu.zip
  78.7 KB · Lượt xem: 30
 • Laluot Smiles.zip
  238.1 KB · Lượt xem: 100
 • Nam.zip
  616.9 KB · Lượt xem: 33
 • meo.zip
  71.8 KB · Lượt xem: 35
 • nhim.zip
  1.3 MB · Lượt xem: 30
 • -Panda.rar
  221.9 KB · Lượt xem: 44
 • Pig Smiles.zip
  784.8 KB · Lượt xem: 26
 • Red Fox Smiles.zip
  153 KB · Lượt xem: 30
 • Red Evil.zip
  154.4 KB · Lượt xem: 29
 • smh Smiles.zip
  329.9 KB · Lượt xem: 34
 • Yoyo Cici Smiles.zip
  1.7 MB · Lượt xem: 142

nhozharass

S.E.O Gà
Thành viên BQT
Tham gia
25/05/2015
Bài viết
180
Được Like
138
Sao cái này em ko thấy file XML nhỉ??
 
 • Like
Reactions: THB

hiephv

Private
Tham gia
20/08/2017
Bài viết
11
Được Like
6
Code c# gen file xml smile cho bác nào cần nhé:

public void AddNode(int smileCount,bool isBinary, int smilieCategory_Id, string imageNamePrefix, string image_url,string imgExt,int width,int height,int x,int y)
{
try
{
string pathXml = HttpContext.Current.Server.MapPath("~/smile.xml");
XElement root = XElement.Load(pathXml);
for (int i = 1; i <= smileCount; i++)
{
string binary = string.Empty;
if (isBinary)
{
binary = i < 10 ? "0" + i : i+"";
}
XElement smilie = new XElement("smilie",
new XAttribute("smilie_category_id", smilieCategory_Id),
new XAttribute("title", imageNamePrefix+ binary),
new XAttribute("display_order", i),
new XElement("image_url",image_url+ imageNamePrefix+ binary + "."+imgExt),
new XElement("sprite_params", new XAttribute("w", width), new XAttribute("h", height), new XAttribute("x", x), new XAttribute("y", y)),
new XElement("smilie_text", imageNamePrefix + binary));
root.Element("smilies").Add(smilie);
}
root.Save(pathXml);
}
catch (Exception ex)
{

throw;
}
}

// call

AddNode(117,true,2, "yociexp", "/uploads/YoyoCiciSmiles/", "gif", 50, 50, 0,0);
note:
AddNode(so lượng,true,smilieCategory_Id, ten smile, path folder upload file, định dạng, rộng,cao, 0,0);
- Đặt tên file name dạng: Smile01,Smile02...Smilexx, định dạng file ảnh giống nhau.

format xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<smilies_export>
<smilie_categories>
<smilie_category id="id category" title="Tên category" display_order="thứ tự"/>
</smilie_categories>
<smilies></smilies>
</smilies_export>
 

Đính kèm

 • gen xml smile.rar
  1.9 KB · Lượt xem: 9
 • B smilies.xml
  20.8 KB · Lượt xem: 19
 • Yoyo Cici Smiles.xml
  28.9 KB · Lượt xem: 11

ngaithon

Corporal
Tham gia
13/02/2017
Bài viết
112
Được Like
23
Code c# gen file xml smile cho bác nào cần nhé:

public void AddNode(int smileCount,bool isBinary, int smilieCategory_Id, string imageNamePrefix, string image_url,string imgExt,int width,int height,int x,int y)
{
try
{
string pathXml = HttpContext.Current.Server.MapPath("~/smile.xml");
XElement root = XElement.Load(pathXml);
for (int i = 1; i <= smileCount; i++)
{
string binary = string.Empty;
if (isBinary)
{
binary = i < 10 ? "0" + i : i+"";
}
XElement smilie = new XElement("smilie",
new XAttribute("smilie_category_id", smilieCategory_Id),
new XAttribute("title", imageNamePrefix+ binary),
new XAttribute("display_order", i),
new XElement("image_url",image_url+ imageNamePrefix+ binary + "."+imgExt),
new XElement("sprite_params", new XAttribute("w", width), new XAttribute("h", height), new XAttribute("x", x), new XAttribute("y", y)),
new XElement("smilie_text", imageNamePrefix + binary));
root.Element("smilies").Add(smilie);
}
root.Save(pathXml);
}
catch (Exception ex)
{

throw;
}
}

// call

AddNode(117,true,2, "yociexp", "/uploads/YoyoCiciSmiles/", "gif", 50, 50, 0,0);
note:
AddNode(so lượng,true,smilieCategory_Id, ten smile, path folder upload file, định dạng, rộng,cao, 0,0);
- Đặt tên file name dạng: Smile01,Smile02...Smilexx, định dạng file ảnh giống nhau.

format xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<smilies_export>
<smilie_categories>
<smilie_category id="id category" title="Tên category" display_order="thứ tự"/>
</smilie_categories>
<smilies></smilies>
</smilies_export>
này sài sao bác
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom