Addon 2x User Improvements - Cải tiến người dùng cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
User Improvements - Cải tiến người dùng cho XenForo 2 1.3.0 Patch Level 9

Từ màu sắc của username cho đến tự vô hiệu hóa tài khoản, add-on này là một tập hợp các tính năng bổ sung hữu ích xoay quanh người dùng, tài khoản và hồ sơ của họ.

Tính năng:
 • Thay đổi tên người dùng, bao gồm:
  • Permissions, để xác định
   • Ai có thể thay đổi tên của mình
   • Bao lâu họ có thể làm điều đó
   • Ai có thể xem nhật ký thay đổi
   • Ai có thể xem ngày thay đổi
  • Lịch sử thay đổi tên người dùng
 • Màu sắc tên người dùng
  • Thiết lập 27 màu có sẵn cho người dùng của bạn để chọn màu sắc nickname của họ thông qua Style Properties
  • Chọn, người có thể thay đổi màu sắc tên người dùng
  • Màu sắc tên người dùng được áp dụng cho bất kỳ rich text username nào có sẵn
 • Tự động hủy tài khoản người dùng
  • Bao gồm việc tự kích hoạt lại trong vòng X ngày tiếp theo
  • Permissions xác định
   • Ai có thể hủy kích hoạt tài khoản của mình
   • Nếu họ có thể kích hoạt lại
   • Trong bao lâu, họ có thể kích hoạt lại
 • Cài đặt bảo mật bổ sung
  • Cho phép người dùng quyết định ai có thể
   • Xem thống kê tiểu sử của họ
   • Xem lịch sử thay đổi tên người dùng của họ
  • Bao gồm quyền moderator để bỏ qua các cài đặt này
Cài đặt
 1. Upload nội dung bên trong thư mục upload lên thư mục gốc cài đặt XenForo của bạn.
 2. Vào ACP -> Add-Ons và cài đặt User Improvements
Nâng cấp
 1. Đọc các ghi chú vá lỗi cho các bước bổ sung cần thiết!
 2. Upload nội dung bên trong thư mục upload lên thư mục gốc cài đặt XenForo của bạn. Ghi đè lên tệp khi được hỏi.
 3. Vào ACP -> Add-Ons và nâng cấp User Improvements
Gỡ cài đặt
 1. Vào ACP -> Add-Ons và gỡ cài đặt User Improvements
 2. Xóa các thư mục sau trong thư mục gốc của XenForo:
  1. src/addons/KL/UserImprovements/
9CDbEzn.png htC2New.png N3PmA1W.png D1ImZ4q.png smf1nHW.png tXUzitE.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • UserImprovements-1.0.0 Beta 1.zip
  18 KB · Lượt xem: 9
 • UserImprovements-1.0.0 Beta 2.zip
  30.5 KB · Lượt xem: 9
 • UserImprovements-1.0.0 Beta 3.zip
  150.5 KB · Lượt xem: 9
 • UserImprovements-1.0.0 Beta 4.zip
  150.8 KB · Lượt xem: 13
 • UserImprovements-1.0.0 Beta 5.zip
  153.9 KB · Lượt xem: 8
 • KL-UserImprovements-1.0.0.zip
  155.1 KB · Lượt xem: 11
 • KL-UserImprovements-1.0.1.zip
  168.6 KB · Lượt xem: 7
 • KL-UserImprovements-1.0.1.1.zip
  168.7 KB · Lượt xem: 13
 • KL-UserImprovements-1.1.0.zip
  160.8 KB · Lượt xem: 5
 • KL-UserImprovements-1.1.1.zip
  161 KB · Lượt xem: 6
 • KL-UserImprovements-1.2.0.zip
  167 KB · Lượt xem: 7
 • KL-UserImprovements-1.2.2.zip
  86.6 KB · Lượt xem: 7
 • KL-UserImprovements-1.2.3.zip
  89.3 KB · Lượt xem: 7
 • KL-UserImprovements-1.2.4.zip
  89.5 KB · Lượt xem: 20
 • ThemeHouse-UserImprovements-1.3.0.zip
  79.6 KB · Lượt xem: 5
 • ThemeHouse-UserImprovements-1.3.0 Patch Level 1.zip
  79.7 KB · Lượt xem: 4
 • ThemeHouse-UserImprovements-1.3.0 Patch Level 3.zip
  84.2 KB · Lượt xem: 4
 • ThemeHouse-UserImprovements-1.3.0 Patch Level 4.zip
  83.1 KB · Lượt xem: 7
 • ThemeHouse-UserImprovements-1.3.0 Patch Level 5.zip
  83.1 KB · Lượt xem: 4
 • ThemeHouse-UserImprovements-1.3.0 Patch Level 6.zip
  83.4 KB · Lượt xem: 4
 • ThemeHouse-UserImprovements-1.3.0 Patch Level 7.zip
  83.4 KB · Lượt xem: 7
 • ThemeHouse-UserImprovements-1.3.0 Patch Level 8.zip
  83.5 KB · Lượt xem: 13
 • ThemeHouse-UserImprovements-1.3.0 Patch Level 9.zip
  83.3 KB · Lượt xem: 27

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 1.0.0 Beta 2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 1.0.0 Beta 3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 1.0.0 Beta 4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 1.0.0 Beta 5
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 1.0.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 1.0.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 1.0.1 Hotfix 1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 1.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 1.1.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 1.2.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 1.2.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 1.2.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 1.2.4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 1.3.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 1.3.0 Patch Level 1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 1.3.0 Patch Level 3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 1.3.0 Patch Level 4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 1.3.0 Patch Level 5
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 1.3.0 Patch Level 6
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom