Addon User Review System - Hệ thống đánh giá người dùng

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,705
User Review System - Hệ thống đánh giá người dùng 1.1.1

Add-on này là một phiên bản nâng cấp của hệ thống xếp hạng và đánh giá. Nó sẽ thêm một loại hệ thống trong diễn đàn của bạn để người dùng đăng nội dung.

Tính năng:
· Add Unlimited Reviews – Hỗ trợ trình biên tập phong phú.
· Moderate/Approve Reviews - Dựa vào Group permission.
· Maximum Daily Limit – Dựa vào Group permission.
· Upload Attachments - Dựa vào Group permission.
· Edit/Delete With Time Frame Limit - Dựa vào Group permission.
· Who Read/Viewed Reviews - Dựa vào Group permission.
· Like System - Dựa vào Group permission.
· User Tagging System - Người dùng có thể gắn thẻ với nhau thông qua thẻ @Username khi tạo nhận xét và đăng nhận xét.
· Alerts – Người gửi sẽ được thông báo bất cứ khi nào ai đó thích, đánh giá, nhận xét trong các item của họ và được gắn thẻ trong các đánh giá và nhận xét. Nếu người dùng không muốn nhận cảnh báo thì họ có thể vô hiệu hóa chúng tại hồ sơ của họ->Alert Preferences->Reviews.
· Sticky/Unsticky Reviews - Dựa vào Group permission.
· Reassign Reviews - Dựa vào Group permission.
· Feature Reviews - Dựa vào Group permission.
· Social Media Share Buttons - Đối với mỗi lần nhận xét.
· New Reviews Counter - Một chỉ số truy cập mới sẽ được hiển thị trong tab Reviews.
· Report Reviews - Dựa vào Group permission.
· Find-new - Hiển thị Chưa đọc/Chưa xem đánh giá.
· Search – Có các thiết lập tìm kiếm riêng.
· News Feed Integration – Các đánh giá sẽ hiển thị trong hệ thống news feed của XenForo
· Ratings – Dựa vào Group permission.
· IP Logging – IP của người dùng đăng bài đánh giá sẽ được ghi lại.
· Mark Reviews Read - Bạn có thể đánh dấu tất cả đánh giá đã đọc.
· Own Reviews Tab - Một tab mới có tên là Reviews đã được thêm vào hồ sơ người dùng. Đã ghi lại tất cả các bài đánh giá mà người dùng đã đăng. Dựa vào Group permission.
· User Reviews Number - Số đánh giá người dùng đã đăng có thể được hiển thị trong hồ sơ, thẻ thành viên và postbits của họ. Người đánh giá hàng đầu cũng được thêm vào trang thành viên nổi bật.
· User Criteria - Bạn có thể thêm điểm thưởng, sử dụng group promotion, hiển thị chú ý hoặc bất cứ điều gì liên quan đến User Criteria cho những người dùng đã đăng ít nhất x số bài đánh giá.
· Moderator Log - Chỉnh sửa bài đánh giá, xóa, đặt như là sticky, kiểm duyệt/phê duyệt, gán cho người kiểm duyệt chính của bạn sẽ được đăng nhập vào Moderator Log tại Acp.
· User Log - Chỉnh sửa bài đánh giá, xóa, đặt như là sticky, kiểm duyệt/phê duyệt, gán cho người dùng của bạn sẽ được đăng nhập User Log tại Acp.
· Automatic Sitemap XML Generation - Chỉ với Xenforo 1.4x.
· Forum Entrance Based On Reviews - Bạn cũng có thể làm cho lối vào một diễn đàn hoặc các diễn đàn dựa trên đánh giá. Để làm như vậy, hãy vào diễn đàn được đề cập và khi thay đổi nó dưới tab Basic Information, bạn sẽ thấy một cài đặt mới được gọi là: Review Count: Đặt nó cho phù hợp và sau đó lưu các thay đổi. Bạn có thể loại trừ (các) nhóm từ giới hạn này.
· Acp Reviews Log - Bạn có thể xem tổng quan về tất cả các bài đánh giá được đăng trong diễn đàn của mình tại Acp->Tools->Reviews Log. Bạn có thể chỉnh sửa/xóa các item entries từ đó, và bạn cũng có thể tìm kiếm các item gửi bởi người dùng.
· Add/Edit/Delete/Report Comments - Nó có một hệ thống nhận xét tiên tiến. BBCode và smiles được hỗ trợ. Bạn cũng có thể gắn thẻ người dùng trong nhận xét.

Các cài đặt sau đây có thể được tìm thấy tại Settings->User Reviews:
1) Tab Name - Tên bạn muốn xuất hiện trong Menu Navigation. Theo mặc định nó sẽ xuất hiện: Reviews.
2) New Counter - Số lượng đánh giá mới/chưa đọc trong tab Reviews.
3) Tab Position - Nó kiểm soát nơi tab sẽ hiển thị trong thanh điều hướng chính. Chọn home, giữa hoặc cuối, tùy thuộc vào nơi bạn muốn hiển thị tab tùy chỉnh này. Theo mặc định nó sẽ hiển thị ở cuối Menu Navigation.
4) Sorting Order - Các bài đánh giá có thể được đặt để được hiển thị trong các tùy chọn sau:
 • Title (Theo thứ tự chữ cái)
 • Views
 • Replies
 • Time
 • Rating
 • Featured
 • Last Update
5) Sorting Order Direction - Các bài đánh giá có thể được sắp xếp theo các lựa chọn sau:
 • Thứ tự tăng dần
 • Thứ tự giảm dần
6) Minimum Review Length!
7) Maximum Review Length!
8) Users Review Count!
9) Recent Reviews Forum List!
10) Limit!
11) Review Stats!
12) Review Stats Sidebar!
13) Limit!
14) Rating List!
15) Comments!
16) Comments Pagination!


Để biết thêm thông tin xin vui lòng kiểm tra các ảnh chụp màn hình kèm theo.

01_options.png 02_permissions.png 03_must_reviews_forum.png 04_actions_users.png 05_reviews_log.png 06_recount_rebuild_reviews.png 07_clear_logs.png 08_users_review_log.png 09_moderator_log.png 10_trophies_review.png 11_rebuild_review_counts.png 12_reviews.png 13_create_review.png 14_view_reviews.png 15_edit_reviews.png 16_alert_reviews.png 17_alert_tag_review.png 18_moderation_queue_.png 19_users_read_review.png 20_recent_reviews.png 21_mark_reviews_read.png 22_limit_daily_create.png 23_limit_rating.png 24_alert_limit_review.png 25_reassign_review.png 26_search_review.png 27_alert_received_trophies.png 28_alert_setting.png 29_reviews_user_profile.png 30_member_card.png 31_message_info.png 32_most_reviews.png 33_review_sidebar.png 34_reviews_forumlist.png 35_alert_require_reviews.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • Brivium.User.Review.System.v1.1.1.zip
  86.8 KB · Lượt xem: 18

Hướng dẫn sử dụng

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom