Addon 2x WebDav support for XenForo 2 - WebDav hỗ trợ cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,703
WebDav support for XenForo 2 - WebDav hỗ trợ cho XenForo 2 0.0.2

Add-on này dành cho các nhà phát triển style và add-on.

XenForo 1 đã có cách rất thuận lợi để chỉnh sửa các template thông qua WebDav. Thật không may XenForo 2 không có chức năng như vậy, vì vậy add-on này được tạo ra để thêm vào chức năng như vậy.

Nó tương tự như WebDav trong XenForo 1, nhưng với vài tính năng mới:

1. Khi chọn bất kỳ style nào, có tùy chọn để hiển thị tất cả item hoặc chỉ các item tùy chỉnh:

2018-04-13 (2).png

2. Có thể revert template bằng cách xóa tập tin.

3. Có sẵn trong một tệp .less để dễ dàng truy cập tất cả style properties scalar (xem style_properties.less trong ảnh chụp màn hình ở trên):
Mã:
/**
* palette
*/
@xf-styleType: light;
@xf-paletteColor1: rgb(237, 246, 253);
@xf-paletteColor2: rgb(188, 222, 245);
@xf-paletteColor3: rgb(71, 167, 235);
@xf-paletteColor4: rgb(37, 119, 177);
@xf-paletteColor5: rgb(24, 88, 134);
@xf-paletteAccent1: rgb(255, 244, 229);
@xf-paletteAccent2: rgb(242, 147, 13);
@xf-paletteAccent3: rgb(170, 103, 9);
@xf-paletteNeutral1: rgb(254, 254, 254);
@xf-paletteNeutral2: rgb(140, 140, 140);
@xf-paletteNeutral3: rgb(20, 20, 20);

/**
* color
*/
@xf-textColor: @xf-paletteNeutral3;
@xf-textColorDimmed: mix(@xf-paletteNeutral2, @xf-paletteNeutral3);
@xf-textColorMuted: @xf-paletteNeutral2;

Lưu tệp .less sẽ cập nhật tất cả style properties đã chỉnh sửa.

4. Có thể chỉnh sửa từng style properties như tệp tin văn bản (đối với scalar properties), tệp json (đối với complex properties) hoặc tệp less (đối với css properties)

2018-04-13 (3).png

5. Có thể sử dụng trình duyệt web để truy cập webdav. Truy cập your_forum_url/admindav.php trong trình duyệt để xem

6. Có thể quản lý các thư mục style thông qua webdav. Nhấp vào "styles" trong thư mục gốc.

7. Không giống như WebDav trong XenForo 1, add-on này không yêu cầu chế độ debug. Nếu add-on có sẵn, bạn có thể truy cập mọi thứ. Add-on được sử dụng để phát triển, vì vậy không nên tải lên trên trang web trực tuyến, vì vậy không cần phải thêm kiểm tra chế độ debug bổ sung.

Cách dùng:
Cách truy cập diễn đàn của bạn thông qua WebDav: giống như trong XenForo 1: http://url_to_your_forum/admindav.php

Ứng dụng nào có thể sử dụng? Bất kỳ ứng dụng nào hỗ trợ WebDav. Ví dụ sử dụng CyberDuck, có thể nhận được từ https://cyberduck.io/

Ví dụ thiết lập CyberDuck:

2018-04-13 (4).png

Thay thế xf2.dev bằng tên miền của bạn, /dev-styles/ với đường dẫn đến diễn đàn của bạn.

Nếu đang sử dụng Windows, đừng quên sử dụng một trình soạn thảo văn bản để cấu hình lại cài đặt CyberDuck, tất cả các tệp đều có kết thúc dòng là Linux mà Notepad không xử lý. Đề nghị sử dụng Text Sublime.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • webdav-0.0.1.zip
    1.4 MB · Lượt xem: 9
  • Artodia-WebDav-0.0.2.zip
    1.4 MB · Lượt xem: 20

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,703
Update phiên bản 0.0.2
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom