Addon 2x XenResource Support Large Files - Hỗ trợ tài nguyên tệp lớn XenForo 2 1.0.4

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
XenResource Support Large Files - Hỗ trợ tài nguyên tệp lớn XenForo 2 1.0.4

Add-on này cho phép người dùng có thể tải hàng Gigabyte lên tài nguyên mà bạn không cần thay đổi cấu hình máy chủ. Add-on tự động cắt các tệp và tải lên máy chủ.

Quyền:

Screen Shot 2020-09-18 at 10.00.37 PM.png

Tùy chọn :
  • N/A
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Truonglv-XFRMSupportLargeFile-1.0.4.zip
    22.8 KB · Lượt xem: 16

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top