Addon 2x XenResource Support Large Files - Hỗ trợ tài nguyên tệp lớn XenForo 2 1.0.4

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,629
Được Like
10,890
XenResource Support Large Files - Hỗ trợ tài nguyên tệp lớn XenForo 2 1.0.4

Add-on này cho phép người dùng có thể tải hàng Gigabyte lên tài nguyên mà bạn không cần thay đổi cấu hình máy chủ. Add-on tự động cắt các tệp và tải lên máy chủ.

Quyền:

Screen Shot 2020-09-18 at 10.00.37 PM.png

Tùy chọn :
  • N/A
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Truonglv-XFRMSupportLargeFile-1.0.4.zip
    22.8 KB · Lượt xem: 14

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom