Other Widget EventsCalendar cho add-on XenAtendo (Events) trên WidgetFramework

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Widget EventsCalendar cho add-on XenAtendo (Events) trên WidgetFramework 2
  1. Cài đặt XenAtendo (Events).
  2. Cài đặt Widget Framework
  3. Cài đặt XenFacil's WidgetFramework Renderers
  4. Tải lên các thư mục và tập tin trong thư mục 'upload' lên thư mục gốc cài đặt Xenforo.
  5. Bạn cần cấu hình tùy chỉnh XenFacil's WidgetFramework Renderers với EWRatendo_EventsCalendarWidget và lưu thay đổi.
  6. ACP -> Appareance -> Add Widget -> Chọn Render EventsCalendar và thiết lập các phần còn lại như bạn muốn.
49.png


53.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • EventsCalendarWidget2.zip
    3.4 KB · Lượt xem: 13

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom