Help Xin slide ảnh

daklak1985

MasterCorporal
Chào mọi người ! Anh em có thể cho mình xin slide ảnh như hình dưới được không vậy,nếu không có slide như trang này thì mình xin cái slide nào giống giống như vậy cũng đc,đây là site của nó: http://vltkm.zing.vn/index.html
Cái slide môn phái nằm ở giữa trang,khi click vào chữ "chi tiết" trên hình thì nó sẽ chuyển tới link bài viết,ai cho mình xin và hướng dẫn cách đặt code luôn được không,mình thích nó hiển thị ở forum_list. Cảm ơn anh em đã xem và giúp đỡ !
123.png
 

vietkanpy

Private
Trong này có file js vs css đó. Thích tối ưu thì tìm đoạn js css thừa xóa đi. lười thì để nguyên.


Mã:
<main><section id="block-char" class="char"><ul class="char-tab"><li class=""><a class="tab-1" href="http://vltkm.zing.vn/intro/vltkm/mon-phai/index.html?phai=0" title="Võ Đang">Võ Đang</a></li><li class=""><a class="tab-2" href="http://vltkm.zing.vn/intro/vltkm/mon-phai/index.html?phai=1" title="Đào Hoa">Đào Hoa</a></li><li class=""><a class="tab-3" href="http://vltkm.zing.vn/intro/vltkm/mon-phai/index.html?phai=2" title="Thiên Vương">Thiên Vương</a></li><li class=""><a class="tab-4" href="http://vltkm.zing.vn/intro/vltkm/mon-phai/index.html?phai=3" title="Tiêu Dao">Tiêu Dao</a></li><li class="active"><a class="tab-5" href="http://vltkm.zing.vn/intro/vltkm/mon-phai/index.html?phai=4" title="Nga Mi">Nga Mi</a></li><li class=""><a class="tab-6" href="http://vltkm.zing.vn/intro/vltkm/mon-phai/index.html?phai=5" title="Thiên Nhẫn">Thiên Nhẫn</a></li><li class=""><a class="tab-7" href="http://vltkm.zing.vn/intro/vltkm/mon-phai/index.html?phai=6" title="Thiếu Lâm">Thiếu Lâm</a></li><li class=""><a class="tab-8" href="http://vltkm.zing.vn/intro/vltkm/mon-phai/index.html?phai=7" title="Thúy Yên">Thúy Yên</a></li><li class=""><a class="tab-9" href="http://vltkm.zing.vn/intro/vltkm/mon-phai/index.html?phai=8" title="Đường Môn">Đường Môn</a></li><li class=""><a class="tab-10" href="http://vltkm.zing.vn/intro/vltkm/mon-phai/index.html?phai=9" title="Côn Lôn">Côn Lôn</a></li></ul><ul class="char-cont"><li class="char-cont-1"><a href="http://vltkm.zing.vn/intro/vltkm/mon-phai/index.html?phai=0" title="Võ Đang">Võ Đang</a></li><li class="char-cont-2" style="background: url('//img.zing.vn/upload/vltkm/source/News/News/char-2.jpg');"><a href="http://vltkm.zing.vn/intro/vltkm/mon-phai/index.html?phai=1" title="Đào Hoa">Đào Hoa</a></li><li class="char-cont-3"><a href="http://vltkm.zing.vn/intro/vltkm/mon-phai/index.html?phai=2" title="Thiên Vương">Thiên Vương</a></li><li class="char-cont-4"><a href="http://vltkm.zing.vn/intro/vltkm/mon-phai/index.html?phai=3" title="Tiêu Dao">Tiêu Dao</a></li><li class="char-cont-5 active"><a href="http://vltkm.zing.vn/intro/vltkm/mon-phai/index.html?phai=4" title="Nga Mi">Nga Mi</a></li><li class="char-cont-6"><a href="http://vltkm.zing.vn/intro/vltkm/mon-phai/index.html?phai=5" title="Thiên Nhẫn">Thiên Nhẫn</a></li><li class="char-cont-7" style="background: url('//img.zing.vn/upload/vltkm/source/News/News/char-7-0.jpg');"><a href="http://vltkm.zing.vn/intro/vltkm/mon-phai/index.html?phai=6" title="Thiếu Lâm">Thiếu Lâm</a></li><li class="char-cont-8" style="background: url('//img.zing.vn/upload/vltkm/source/News/News/char-8.jpg');"><a href="http://vltkm.zing.vn/intro/vltkm/mon-phai/index.html?phai=7" title="Thúy Yên">Thúy Yên</a></li><li class="char-cont-9"><a href="http://vltkm.zing.vn/intro/vltkm/mon-phai/index.html?phai=8" title="Đường Môn">Đường Môn</a></li><li class="char-cont-10"><a href="http://vltkm.zing.vn/intro/vltkm/mon-phai/index.html?phai=9" title="Côn Lôn">Côn Lôn</a></li></ul></section></main>


<link rel="stylesheet" media="screen" href="//img.zing.vn/products/vltkm/skin-2016/css/skin-homepage-v16.css"/>

<script type="text/javascript" src="//img.zing.vn/products/vltkm/skin-2016/js/skin-homepage-v9.js"></script>
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top