Xin trợ giúp main.js

rubicstudio

Private
Tham gia
26/08/2021
Bài viết
1
Được Like
0
Mình có một tệp main.js, trong đó có một đoạn để build text với thuộc tính như sau:
if (addColorLabels) {
const txt = document.createElementNS(xmlns, "text");
txt.setAttribute("font-family", "Tahoma");
const nrOfDigits = (f.color + "").length;
txt.setAttribute("font-size", (fontSize / nrOfDigits) + "");
txt.setAttribute("dominant-baseline", "middle");
txt.setAttribute("text-anchor", "middle");
txt.setAttribute("fill", fontColor);
txt.textContent = f.color + "";
const subsvg = document.createElementNS(xmlns, "svg");
subsvg.setAttribute("width", f.labelBounds.width * sizeMultiplier + "");
subsvg.setAttribute("height", f.labelBounds.height * sizeMultiplier + "");
subsvg.setAttribute("overflow", "visible");
subsvg.setAttribute("viewBox", "-50 -50 100 100");
subsvg.setAttribute("preserveAspectRatio", "xMidYMid meet");
subsvg.appendChild(txt);
const g = document.createElementNS(xmlns, "g");
g.setAttribute("class", "label");
g.setAttribute("transform", "translate(" + f.labelBounds.minX * sizeMultiplier + "," + f.labelBounds.minY * sizeMultiplier + ")");
g.appendChild(subsvg);
svg.appendChild(g);
}
if (count % 100 === 0) {
yield common_7.delay(0);
if (onUpdate != null) {
onUpdate(f.id / facetResult.facets.length);
}
}

Mình muốn thêm thuộc tính để giới hạn font size lớn nhất cho label, xin các chuyên gia chỉ giúp, Trân trọng cảm ơn!
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom