thuoc tinh

 1. PVS

  Cách xác định vị trí phần tử với thuộc tính position trong CSS

  Cách xác định vị trí phần tử với thuộc tính position trong CSS Trong CSS, các bạn có thể sử dụng thuộc tính position với các giá trị static, fixed, relative, absolute để xác định vị trí phần tử. Các thuộc tính CSS về vị trí phần tử giúp định vị phần tử trong trang, nó cũng sắp xếp phần tử này...
 2. PVS

  Sử dụng thuộc tính CSS visibility để thiết lập ẩn hiện phần tử HTML

  Sử dụng thuộc tính CSS visibility để thiết lập ẩn hiện phần tử HTML Trong CSS có một thuộc tính để chỉ ra một phần tử là ẩn hay hiển thị trên trang đó là visibility. Các giá trị nó nhận có thể là: visible hidden collapse Ẩn đi một phần tử bạn có thể dùng display: none hoặc visibility: hidden...
 3. PVS

  Tìm hiểu thêm về thuộc tính display trong CSS

  Tìm hiểu thêm về thuộc tính display trong CSS Thuộc tính display quy định ứng xử của box trên trang, và như các bạn cũng đã biết thì mọi phần tử trên trang đều có dạng hộp chữ nhật . Một phần tử dạng khối block nó chiếm toàn bộ độ rộng, với ngắt dòng trước và sau phần tử. Ví dụ sau sẽ chuyển...
 4. PVS

  Sử dụng thuộc tính cursor trong CSS để thiết lập con trỏ chuột khi di chuyển trên các phần tử HTML

  Sử dụng thuộc tính cursor trong CSS để thiết lập con trỏ chuột khi di chuyển trên các phần tử HTML Trong CSS có thuộc tính cursor cho phép bạn thiết lập kiểu trỏ chuột khi nó di chuyển trên phần tử. Ví dụ chuyển thành các icon: help, mũi tên, tay chỉ ... <span style="cursor:help;"> Bạn cần...
 5. PVS

  Tìm hiểu thuộc tính danh sách (list) trong CSS

  Tìm hiểu thuộc tính danh sách (list) trong CSS Chắc hẳn các bạn cũng biết sơ qua về danh sách (list) trong CSS, gồm có các loại như: ul, ol. Bài viết này sẽ làm rõ hơn về các thuộc tính list-style-type, list-style, list-style-image. Thiết lập kiểu danh sách list-style-type Các thuộc tính về...
 6. PVS

  Tìm hiểu thuộc tính border trong CSS

  Tìm hiểu thuộc tính border trong CSS Thuộc tính border trong CSS hay còn được xem là đường viền của phần tử. Để thêm đường viền cho phần tử, bạn cần chỉ ra các tham số: size độ rộng đường viền, style kiểu đường viền (nét liền, đứt, chấm ...) và màu đường viền. Thuộc tính border Cả ba tham số...
 7. PVS

  Tìm hiểu thuộc tính text-shadow và text-transform trong CSS

  Tìm hiểu thuộc tính text-shadow và text-transform trong CSS Bài viết này sẽ nêu rõ chức năng cụ thể của 2 thuộc tính text-shadow và text-transform. Thuộc tính text-shadow để tạo ra các bóng đổ cho chữ, thuộc tính text-transform để chuyển thành chữ in hoa in thường. Đổ bóng chữ với text-shadow...
 8. PVS

  Sử dụng thuộc tính font-family trong CSS để thiết lập font chữ hiện thị cho các phần tử HTML

  Sử dụng thuộc tính font-family trong CSS để thiết lập font chữ hiện thị cho các phần tử HTML Thuộc tính font-family được dùng để chỉ ra font cho phần tử. Có hai kiểu tên font: font family chỉ ra font family ví dụ Times New Roman hoặc Arial generic family nhóm các font family có cách hiển thị...
 9. PVS

  Lấy giá trị và thiết lập giá trị thuộc tính phần tử HTML bằng jQuery

  Lấy giá trị và thiết lập giá trị thuộc tính phần tử HTML bằng jQuery Chúng ta có thể tương tác lấy, gán giá trị cho thuộc tính HTML (href, src, id, class, style ... ) rất dễ dàng thông qua jQuery. Phương thức attr() sử dụng để lấy giá trị thuộc tính và gán giá trị thuộc tính. attr(attr_name) ...
 10. PVS

  Cách dùng JavaScript để cập nhật thuộc tính phần tử Dom

  Cách dùng JavaScript để cập nhật thuộc tính phần tử Dom Thay đổi thuộc tính phần tử trong DOM Khi bạn đã lựa chọn được phần tử trong DOM, bạn có thể thay đổi thuộc tính liên quan đến phần tử, ví dụ thay đổi nội dung bằng thuộc tính innerHTML. Ví dụ: phần tử HTML <img> như đã biết có thuộc tính...
 11. PVS

  Tìm hiểu các thuộc tính mới, các phần tử mới ứng dụng trong FORM của HTML5

  Tìm hiểu các thuộc tính mới, các phần tử mới ứng dụng trong FORM của HTML5 Form trên HTML5 giới thiệu thêm các thuộc tính mới và một số kiểu input giúp tạo form có các tính năng mà trải nghiệm của người dùng tốt hơn. Cách tạo form trong HTML5 cũng tương tự như HTML. Một số thuộc tính mới...
 12. PVS

  Tìm hiểu cấu trúc một phần tử HTML và sử dụng các thuộc tính trong phần tử

  Tìm hiểu cấu trúc một phần tử HTML và sử dụng các thuộc tính trong phần tử Bài viết này sẽ đi sâu hơn về cấu trúc của HTML, chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc phần tử và các thuộc tính trong phần tử của một đoạn HTML. Cấu trúc của một đoạn HTML được tạo từ các phần tử HTML. Một phần tử HTML nói...
 13. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu cách thức làm việc của biểu thức thuộc tính trong CSS

  Tìm hiểu cách thức làm việc của biểu thức thuộc tính trong CSS Internet Explorer 5 của Windows đã giới thiệu biểu thức điều kiện trong CSS, một phần mở rộng cho phép chúng ta sử dụng kịch bản Javascript của Microsoft để gán một giá trị động tới giá trị thuộc tính của CSS. Giá trị này có thể...
 14. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu các thuộc tính cơ bản trong HTML5

  Tìm hiểu các thuộc tính cơ bản trong HTML5 Như chúng ta đã biết thì những thế hệ đi sau luôn kế thừa những điều tốt đẹp của thế hệ đi trước. Bản thân internet và người dùng internet đã thay đổi rất nhiều kể từ sự ra đời của HTML 4.01 vào năm 1999. Tất nhiên, các phần tử HTML có thể chứa các...
 15. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu thuộc tính Position Absolute và Relative

  Tìm hiểu thuộc tính Position Absolute và Relative Trong CSS, khi bạn di chuyển bất cứ một phần tử nào bằng các thuộc tính về Box Model như margin hoặc float thì các phần từ bên cạnh nó đều sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ bạn sử dụng margin để chuyển phần tử A thì cái thằng bên cạnh nó cũng sẽ di chuyển...
 16. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu thuộc tính display và tùy biến loại phần tử với display

  Tìm hiểu thuộc tính display và tùy biến loại phần tử với display Ở phần đầu của serie Học CSS cơ bản này mình đã có nói qua về thuộc tính Block và Inline là như thế nào và tầm quan trọng của nó trong việc thiết kế bố cục chơ website với CSS. Hiện tại chắc bạn đã biết thế nào là Block và Inline...
 17. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu cách thêm thuộc tính màu nền và ảnh nền cho website

  Tìm hiểu cách thêm thuộc tính màu nền và ảnh nền cho website Tạm gác qua các khái niệm về Box Model qua một bên mà ở phần này chúng ta sẽ làm quen với một loại thuộc tính cũng rất thú vị và có tác dụng làm đẹp website của bạn lên hơn, đó là các thuộc tính thêm màu nền và ảnh nền cho website...
 18. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu cách sử dụng các thuộc tính tùy chỉnh kích thước trong CSS

  Tìm hiểu cách sử dụng các thuộc tính tùy chỉnh kích thước trong CSS Khi làm việc với Box Model nói riêng và CSS Layout nói chung thì ngoài việc chúng ta cần tinh chỉnh cách hiển thị cho mỗi phần tử thì còn có một việc khác nữa mà bạn cũng sẽ rất thường xuyên làm đó là thiết lập kích thước cho...
 19. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu về kỹ thuật Box Model và các thuộc tính

  Tìm hiểu về kỹ thuật Box Model và các thuộc tính Box Model là một kỹ thuật cơ bản nhất trong CSS Layout và được sử dụng để bạn mô tả về khoảng cách mà mỗi phần tử trên website được sở hữu, hay nói cách khác là kỹ thuật tinh chỉnh khoảng cách hiển thị cho mỗi phần tử trên website. Kỹ thuật...
 20. PVS

  Hướng dẫn Cách sử dụng các thuộc tính trang trí font chữ cho văn bản

  Cách sử dụng các thuộc tính trang trí font chữ cho văn bản Bên cạnh việc trang trí văn bản với CSS mà ta đã học ở phần trước, nhưng để đoạn văn bản có thêm sức sống thì không thể thiếu việc trang trí hoặc thiết lập lại việc hiển thị font chữ cho đoạn văn bản đó. Không giống như các thuộc...
Top Bottom