translation

 1. PVS

  Language German translation of Trophies - Bản dịch tiếng Đức cho Trophies

  German translation of Trophies - Bản dịch tiếng Đức cho Trophies 1.0.7 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Trophies, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Trophies trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải...
 2. PVS

  Language Portuguese Brazilian Language Pack - Gói ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha của Brazil

  Portuguese Brazilian Language Pack - Gói ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha của Brazil 1.4.2 Đây là bản dịch tiếng Bồ Đào Nha của Brazil cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Bồ Đào Nha của Brazil Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp...
 3. PVS

  Language Slovenian Translation for Resource Manager - Bản dịch tiếng Slovenian cho Resource Manager

  Slovenian Translation for Resource Manager - Bản dịch tiếng Slovenian cho Resource Manager 1.2.0 Beta 2 Đây là bản dịch tiếng Slovenian cho add-on Resource Manager, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Resource Manager trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Slovenian Sao...
 4. PVS

  Language Romanian for XenForo - Bản dịch tiếng Rumani cho XenForo

  Romanian for XenForo - Bản dịch tiếng Rumani cho XenForo 1.4.10 Đây là bản dịch tiếng Rumani cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Rumani Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 5. PVS

  Language German translation for New User Conversation - Bản dịch tiếng Đức cho New User Conversation

  German translation for New User Conversation - Bản dịch tiếng Đức cho New User Conversation 2.2 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on New User Conversation, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on New User Conversation trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập...
 6. PVS

  Language Russian translation of XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo Media Gallery

  Russian translation of XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo Media Gallery 1.0.6 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on XenForo Media Gallery, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenForo Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập...
 7. PVS

  Language German translation for Warn Thread - Bản dịch tiếng Đức cho Warn Thread

  German translation for Warn Thread - Bản dịch tiếng Đức cho Warn Thread 1.3 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Warn Thread, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Warn Thread trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp...
 8. PVS

  Language German translation for RSS Feed Filter - Bản dịch tiếng Đức cho RSS Feed Filter

  German translation for RSS Feed Filter - Bản dịch tiếng Đức cho RSS Feed Filter 1.0.1 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on RSS Feed Filter, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on RSS Feed Filter trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của...
 9. PVS

  Language German translation for Hide Hack - Bản dịch tiếng Đức cho Hide Hack

  German translation for Hide Hack - Bản dịch tiếng Đức cho Hide Hack 1.5.3 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Hide Hack, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Hide Hack trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và...
 10. PVS

  Language Russian translation for Enhanced Search - Bản dịch tiếng Nga cho Enhanced Search

  Russian translation for Enhanced Search - Bản dịch tiếng Nga cho Enhanced Search 1.1.2 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Enhanced Search, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Enhanced Search trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của...
 11. PVS

  Language Arabic Language For Notifications - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Notifications

  Arabic Language For Notifications - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Notifications 1.8.0 Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho Notifications. Vì vậy cần cài đặt add-on Notifications trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ả Rập Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP >...
 12. PVS

  Language Bản dịch tiếng Hà Lan cho Reckons Team Google Custom Search

  Bản dịch tiếng Hà Lan cho Reckons Team Google Custom Search 1.0.6 Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on Reckons Team Google Custom Search. Vì vậy bạn cần cài đặt add-on Reckons Team Google Custom Search trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Hà Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp...
 13. PVS

  Language Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Reckons Team Google Custom Search

  Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Reckons Team Google Custom Search 1.0.4 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Reckons Team Google Custom Search, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Reckons Team Google Custom Search trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha...
 14. PVS

  Language French translation for Paygates - Bản dịch tiếng Pháp cho Paygates

  French translation for Paygates - Bản dịch tiếng Pháp cho Paygates 1.5.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Paygates, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Paygates trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và...
 15. PVS

  Language Russian translation of Post Macros - Bản dịch tiếng Nga cho Post Macros

  Russian translation of Post Macros - Bản dịch tiếng Nga cho Post Macros 4.0.3 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Post Macros, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Post Macros trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp...
 16. PVS

  Language Dutch Translation of Competitions - Bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on Competitions

  Dutch Translation of Competitions - Bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on Competitions 1.2.0 Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on Competitions. Vì vậy bạn cần cài đặt add-on Competitions trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Hà Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp...
 17. PVS

  Language French Language Pack - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo

  French Language Pack - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo 1.4.4#2 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 18. PVS

  Language Russian translation of Unread Post Count - Bản dịch tiếng Nga cho Unread Post Count

  Russian translation of Unread Post Count - Bản dịch tiếng Nga cho Unread Post Count 1.2.0-LP-RUS-1.0 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Unread Post Count, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Unread Post Count trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập tin...
 19. PVS

  Language Russian translation of Extend Post Ratings - Bản dịch tiếng Nga cho Extend Post Ratings

  Russian translation of Extend Post Ratings - Bản dịch tiếng Nga cho Extend Post Ratings 1.0.3-RUS-1.0 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Extend Post Ratings, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Extend Post Ratings trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập...
 20. PVS

  Language Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho XenForo

  Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho XenForo 2.1 Đây là bản dịch tiếng Ba Lan cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ba Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn...
Top Bottom