translation

 1. PVS

  Language Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho XenForo

  Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho XenForo 2.1 Đây là bản dịch tiếng Ba Lan cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ba Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 2. PVS

  Language Turkish translation of User Self Delete - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho User Self Delete

  Turkish translation of User Self Delete - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho User Self Delete 1.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on User Self Delete, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on User Self Delete trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập...
 3. PVS

  Language Turkish translation of Quiz Master - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Quiz Master

  Turkish translation of Quiz Master - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Quiz Master 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Quiz Master, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Quiz Master trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc...
 4. PVS

  Language Swedish language pack - Bản dịch tiếng Thụy Điển cho XenForo

  Swedish language pack - Bản dịch tiếng Thụy Điển cho XenForo 1.4.3 Đây là bản dịch tiếng Thụy Điển cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thụy Điển Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công...
 5. PVS

  Language French translation for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo Media Gallery

  French translation for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo Media Gallery 2 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on XenForo Media Gallery, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenForo Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập...
 6. PVS

  Language Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Featured Threads & Portal

  Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Featured Threads & Portal 2.11.0 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Featured Threads & Portal, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Featured Threads & Portal trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn...
 7. PVS

  Language Russian translation of Resource View Count - Bản dịch tiếng Nga cho Resource View Count

  Russian translation of Resource View Count - Bản dịch tiếng Nga cho Resource View Count 1.0.1-LP-RUS-1.0 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Resource View Count, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Resource View Count trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu...
 8. PVS

  Language Russian translation of Thread Notices - Bản dịch tiếng Nga cho Thread Notices

  Russian translation of Thread Notices - Bản dịch tiếng Nga cho Thread Notices 1.0.0-LP-RUS-1.0 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Thread Notices, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Thread Notices trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc...
 9. PVS

  Language XenForo Language Spanish - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo

  XenForo Language Spanish - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo 1.4.2 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành...
 10. PVS

  Language Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Agree to Terms of Service

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Agree to Terms of Service 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Agree to Terms of Service, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Agree to Terms of Service trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn ngữ...
 11. PVS

  Language Spanish Translation for Quote with avatar - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Quote with avatar

  Spanish Translation for Quote with avatar - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Quote with avatar 8.0 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Quote with avatar. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Add-ons và...
 12. PVS

  Language Turkish Translation of Live Update - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Live Update

  Turkish Translation of Live Update - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Live Update 3.0.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Live Update, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Live Update trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn...
 13. PVS

  Language Turkish Translation of Media BBCodes - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Media BBCodes

  Turkish Translation of Media BBCodes - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Media BBCodes 20140821b Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Media BBCodes, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Media BBCodes trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập...
 14. PVS

  Language Bản dịch tiếng Slovenian cho Featured Threads & Portal

  Bản dịch tiếng Slovenian cho Featured Threads & Portal 2.10.0 Đây là bản dịch tiếng Slovenian cho add-on Featured Threads & Portal, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Featured Threads & Portal trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Slovenian Sao lưu tập tin ngôn ngữ...
 15. PVS

  Language Bulgarian Language Pack - Bản dịch tiếng Bungari cho XenForo

  Bulgarian Language Pack - Bản dịch tiếng Bungari cho XenForo 1.4.0 Beta 1 Đây là bản dịch tiếng Bungari cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Bungari Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công...
 16. PVS

  Language Russian translation of HTML BBCode - Bản dịch tiếng Nga cho HTML BBCode

  Russian translation of HTML BBCode - Bản dịch tiếng Nga cho HTML BBCode 1.0.8-LP-RUS-1.0 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on HTML BBCode, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on HTML BBCode trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn...
 17. PVS

  Language Russian translation of Forum Email Notifications - Bản dịch tiếng Nga cho Forum Email Notifications

  Russian translation of Forum Email Notifications - Bản dịch tiếng Nga cho Forum Email Notifications 1.0.0-LP-RUS-1.0 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Forum Email Notifications, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Forum Email Notifications trước. Cài đặt...
 18. PVS

  Language Bản dịch tiếng Nga cho Who Has Visited In Last 24 Hours

  Bản dịch tiếng Nga cho Who Has Visited In Last 24 Hours 1.5.0-LP-RUS-1.0 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Who Has Visited In Last 24 Hours, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Who Has Visited In Last 24 Hours trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập...
 19. PVS

  Language Russian translation of Old Thread Warning - Bản dịch tiếng Nga cho Old Thread Warning

  Russian translation of Old Thread Warning - Bản dịch tiếng Nga cho Old Thread Warning 1.0.2-LP-RUS-1.0 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Old Thread Warning, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Old Thread Warning trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập...
 20. PVS

  Language Russian translation of Post Ratings - Bản dịch tiếng Nga cho Post Ratings

  Russian translation of Post Ratings - Bản dịch tiếng Nga cho Post Ratings 1.6.5-LP-RUS-1.0 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Post Ratings, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Post Ratings trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của...
Top Bottom