translation

 1. PVS

  Language Russian Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo Resource Manager

  Russian Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo Resource Manager 1.2.1 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on XenForo Resource Manager, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenForo Resource Manager trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga...
 2. PVS

  Language Simplified Chinese - Bản dịch tiếng Trung giản thể cho XenForo

  Simplified Chinese - Bản dịch tiếng Trung giản thể cho XenForo 1.5 Đây là bản dịch tiếng Trung giản thể cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ tiếng Trung giản thể Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages và import tệp .xml. Chúc các bạn thành...
 3. PVS

  Language Spanish Translation for Password Tools - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Password Tools

  Spanish Translation for Password Tools - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Password Tools 1.0.3 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Password Tools. Vì vậy bạn cần phải cài đặt add-on Password Tools trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống...
 4. PVS

  Language Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Who Has Visited in last 24h

  Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Who Has Visited in last 24h 1.5.1 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Who Has Visited in last 24h. Vì vậy bạn cần phải cài đặt add-on Who Has Visited in last 24h trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp...
 5. PVS

  Language German translation for Change Author - Bản dịch tiếng Đức cho Change Author

  German translation for Change Author - Bản dịch tiếng Đức cho Change Author 2.0 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Change Author. Vì vậy cần cài đặt add-on Change Author trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để...
 6. PVS

  Language German translation for IP Ban List - Bản dịch tiếng Đức cho IP Ban List

  German translation for IP Ban List - Bản dịch tiếng Đức cho IP Ban List 1.0.1 Đây là bản dịch tiếng Đức cho IP Ban List. Vì vậy cần cài đặt add-on IP Ban List trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để...
 7. PVS

  Language German translation for Donate-Multi-campaign Manager - Bản dịch tiếng Đức cho Donate-Multi-campaign

  German translation for Donate-Multi-campaign Manager - Bản dịch tiếng Đức cho Donate-Multi-campaign 1.0.2 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Donate-Multi-campaign Manager. Vì vậy cần cài đặt add-on Donate-Multi-campaign Manager trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn...
 8. PVS

  Language Japanese Language Pack - Bản dịch tiếng Nhật cho XenForo

  Japanese Language Pack - Bản dịch tiếng Nhật cho XenForo Đây là bản dịch tiếng Nhật cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nhật Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Language German translation for Xen Product Manager - Bản dịch tiếng Đức cho Xen Product Manager

  German translation for Xen Product Manager - Bản dịch tiếng Đức cho Xen Product Manager 1.2.0 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Xen Product Manager. Vì vậy cần cài đặt add-on Xen Product Manager trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén...
 10. PVS

  Language German translation for Widget Framework - Bản dịch tiếng Đức cho Widget Framework

  German translation for Widget Framework - Bản dịch tiếng Đức cho Widget Framework 2.5.9 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Widget Framework. Vì vậy cần cài đặt add-on Widget Framework trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP...
 11. PVS

  Language German translation for Post Ratings - Bản dịch tiếng Đức cho Post Ratings

  German translation for Post Ratings - Bản dịch tiếng Đức cho Post Ratings 1.7.2 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Post Ratings. Vì vậy cần cài đặt add-on Post Ratings trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để...
 12. PVS

  Language German translation for TMDb TV Thread Starter - Bản dịch tiếng Đức cho TMDb TV Thread Starter

  German translation for TMDb TV Thread Starter - Bản dịch tiếng Đức cho TMDb TV Thread Starter 2.0.6 Đây là bản dịch tiếng Đức cho TMDb TV Thread Starter. Vì vậy cần cài đặt add-on TMDb TV Thread Starter trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip...
 13. PVS

  Language German translation for Paygates - Bản dịch tiếng Đức cho Paygates

  German translation for Paygates - Bản dịch tiếng Đức cho Paygates 1.5.0b Đây là bản dịch tiếng Đức cho Paygates. Vì vậy cần cài đặt add-on Paygates trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn...
 14. PVS

  Language German translation for Sponsor Directory - Bản dịch tiếng Đức cho Sponsor Directory

  German translation for Sponsor Directory - Bản dịch tiếng Đức cho Sponsor Directory 1.0.2 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Sponsor Directory. Vì vậy cần cài đặt add-on Sponsor Directory trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào...
 15. PVS

  Language German translation for Profile Views - Bản dịch tiếng Đức cho Profile Views

  German translation for Profile Views - Bản dịch tiếng Đức cho Profile Views 1.0.0 Patch 3 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Profile Views. Vì vậy cần cài đặt add-on Profile Views trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP >...
 16. PVS

  Language German translation for Navigation Manager - Bản dịch tiếng Đức cho Navigation Manager

  German translation for Navigation Manager - Bản dịch tiếng Đức cho Navigation Manager 1.0.8 Patch 1 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Navigation Manager. Vì vậy cần cài đặt add-on Navigation Manager trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải...
 17. PVS

  Language German translation for Invitation - Bản dịch tiếng Đức cho Invitation

  German translation for Invitation - Bản dịch tiếng Đức cho Invitation 1.0.1 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Invitation. Vì vậy cần cài đặt add-on Invitation trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import...
 18. PVS

  Language XenForo Turkish (no links, no ads) - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo

  XenForo Turkish (no links, no ads) - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 1.0.4 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Xenforo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các...
 19. PVS

  Language Arabic Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Ả Rập cho XenForo Resource Manager

  Arabic Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Ả Rập cho XenForo Resource Manager 1.2.0 Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho Xenforo Resource Manager. Vì vậy cần cài đặt add-on Xenforo Resource Manager trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ả Rập Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống...
 20. PVS

  Language Arabic Language for Xenforo Media Gallery - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Xenforo Media Gallery

  Arabic Language for Xenforo Media Gallery - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Xenforo Media Gallery 1.1.0 Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho Xenforo Media Gallery. Vì vậy cần cài đặt add-on Xenforo Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ả Rập Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và...
Top Bottom