ACP Edit User Extra Details - ACP chỉnh sửa người dùng thêm thông tin chi tiết

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
ACP Edit User Extra Details - ACP chỉnh sửa người dùng thêm thông tin chi tiết

Thêm ngày đăng ký, thời gian trực tuyến, liên kết đến hồ sơ, bắt đầu liên kết máy tính vào ACP trang chỉnh sửa người dùng. Các liên kết được thêm vào tab "Thông tin cá nhân" dưới Điểm thành tích như thế này

Screenshot_3.jpg

Chú ý: bạn cần phải ở trong chế độ debug để chỉnh sửa các template quản trị.

Trong Admin Template / user_edit tìm:
Mã:
      <fieldset>
        <xen:spinboxunit label="{xen:phrase messages}:" name="message_count" value="{$user.message_count}" min="0" />
        <xen:spinboxunit label="{xen:phrase likes_received}:" name="like_count" value="{$user.like_count}" min="0" />
        <xen:spinboxunit label="{xen:phrase trophy_points}:" name="trophy_points" value="{$user.trophy_points}" min="0" />
      </fieldset>

Thêm vào phía sau nó đoạn code dưới đây:
Mã:
      <fieldset>
      <xen:controlunit label="{xen:phrase registered}:">{xen:date $user.register_date}</xen:controlunit>
      <xen:controlunit label="{xen:phrase last_activity}:">{xen:date $user.last_activity}</xen:controlunit>
      <xen:controlunit label="{xen:phrase profile_page}:"><a href="{xen:link members, $user}">Link to {xen:phrase profile_page}</a></xen:controlunit>
      <xen:controlunit label="{xen:phrase conversations}:"><a href="{xen:link conversations/add, '', 'to={$user.username}'}">{xen:phrase start_conversation}</a></xen:controlunit>
      </fieldset>

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom