Addon 2x [Andrew] Moderator Panel - Bảng điều hành cho XenForo 2.2 1.5.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
[Andrew] Moderator Panel - Bảng điều hành cho XenForo 2.2 1.5.0

Moderator Panel cung cấp cho người kiểm duyệt khả năng hiển thị nâng cao về hành vi của người dùng và các tính năng bổ sung của người kiểm duyệt. Ý nghĩ là bằng cách cung cấp khả năng hiển thị tốt hơn cho các cảnh báo, báo cáo, cấm chủ đề và bỏ qua, người kiểm duyệt sẽ có thể xác định người dùng có vấn đề nhanh hơn và sẽ ít dựa dẫm hơn khi đưa ra quyết định về người dùng. Tất cả các tính năng đều được kiểm soát quyền và có thể được bật hoặc tắt.

Screen Shot 2020-11-25 at 8.11.28 PM.png

Tính năng:
 • Tệp người dùng, tương tự như hồ sơ tội phạm, tệp này hiển thị các chỉ số chính về một người dùng ở cùng một nơi. Tệp người dùng có thể được truy cập bằng cách chọn tệp người dùng từ menu dropdown của thẻ thành viên hoặc bằng cách tìm kiếm người dùng trong bảng điều khiển. Theo dõi được hiển thị trong tệp người dùng:
  • Lệnh cấm hiện tại
  • Cảnh báo
  • Báo cáo
  • Chủ đề bị cấm
  • Bị bỏ qua bởi
  • Các địa chỉ IP
  • Ghi chú
   • Được thêm vào tệp người dùng bởi người kiểm duyệt hoặc nhóm người dùng có quyền
   • MỚI: hiển thị lượt đếm trên công cụ người kiểm duyệt thả xuống
  • Nhật ký thay đổi
 • Yêu cầu người kiểm duyệt có quyền "ban protected users" để cấm người dùng trong nhóm người dùng được bảo vệ
  • Điều này có thể được sử dụng để ngăn người kiểm duyệt cấm người dùng mà nhân viên cấp cao hơn nên tham gia vào việc cấm
  • Có thể được bật hoặc tắt
 • MỚI:Người kiểm duyệt có thể không tán thành người dùng
  • Quyền hạn chế người dùng và người dùng được bảo vệ
  • Tùy chọn có sẵn trên màn hình chỉnh sửa của người dùng (màn hình này không được quản trị viên sử dụng)
 • MỚI:Người kiểm duyệt có thể kiểm duyệt người dùng
  • Quyền cho người dùng kiểm duyệt và người dùng được bảo vệ
  • Tùy chọn có sẵn trên màn hình chỉnh sửa của người dùng (màn hình này không được sử dụng bởi quản trị viên)
  • Nhóm người dùng được kiểm duyệt cần được xác định trong ACP
 • Yêu cầu người kiểm duyệt nhập lý do cấm người dùng
  • Điều này mang lại lợi ích cho nhân viên trang web, những người có thể không hiểu tại sao người dùng bị cấm
  • Có thể được bật hoặc tắt
 • Dữ liệu người dùng (báo cáo)
  • Người bị cấm
  • MỚI: Người dùng được cảnh báo gần đây
  • Phản đối người dùng
  • Các lệnh cấm trả lời chủ đề
  • Người dùng được kiểm duyệt
  • Ghi chú của người dùng
  • Người dùng đã đăng ký gần đây
  • Người dùng được cảnh báo nhiều nhất
  • Người dùng được báo cáo nhiều nhất
  • Hầu hết người dùng bị bỏ qua
 • Nhật ký
  • Nhật ký kiểm duyệt - tương tự trong admin panel
  • Nhật ký thay đổi người dùng - tương tự trong admin panel
  • Nhật ký thay đổi tên người dùng - tương tự trong admin panel
  • Nhật ký người dùng bị từ chối - tương tự trong admin panel
  • Nhật ký người dùng spam - tương tự trong admin panel
  • MỚI: Nhật ký kích hoạt spam- giống như bảng quản trị
 • Hàng đợi Báo cáo và Phê duyệt sẽ hiển thị sidebar của người kiểm duyệt
Widget
 • MỚI: Người dùng bị cấm gần đây
 • MỚI: Người dùng được cảnh báo gần đây
Tuỳ chọn Admin:
 • Thêm liên kết vào moderator panel
  • Thêm liên kết vào menu người kiểm duyệt
 • Cho phép người dùng được bảo vệ
 • Nhóm người dùng được bảo vệ
 • Yêu cầu lý do để cấm
 • Nhóm người dùng được kiểm duyệt
 • Hiển thị người dùng spam trong danh sách người dùng bị cấm
 • Hiển thị những người dùng bị cấm trong danh sách người dùng được cảnh báo nhiều nhất
 • Hiển thị những người dùng bị cấm trong danh sách người dùng được báo cáo nhiều nhất
 • Hiển thị những người dùng bị cấm trong danh sách người dùng bị bỏ qua hầu hết
 • Vị trí bảng điều khiển đầu tiên
 • Vị trí bảng điều khiển thứ hai
 • Vị trí bảng điều khiển thứ ba
 • Vị trí bảng điều khiển thứ tư
 • Vị trí bảng điều khiển thứ năm
Quyền mới:
 • View moderator panel
 • View IP addresses
 • Ban protected users
 • Search users
 • View banned users list
 • View discouraged users
 • Discourage users
 • Discourage protected users
 • View thread bans
 • View recently registered users
 • View warned users
 • View reported users
 • View ignored users
 • View moderator log
 • View change log
 • View user name change log
 • View rejected user log
 • View spam cleaner log
 • View moderated users
 • Moderate users
 • Moderate protected users
 • View user notes
 • Add user notes
 • Delete user notes
Nhật ký người điều hành
 • Xóa ghi chú của người dùng
Tạo lại bộ nhớ cache
 • Số lượng ghi chú của người dùng
Cập nhật cơ sở dữ liệu
 • Chèn bảng: andrew_mp_user_note
 • Thay đổi bảng: xf_user bằng cách thêm andrew_user_note_count
Add-on tích hợp:
 • Signup Abuse Detection and Blocking - Chặn và phát hiện lạm dụng đăng ký (hiển thị nhiều tài khoản trong tệp người dùng)
Screen Shot 2020-11-14 at 8.07.50 PM.pngScreen Shot 2020-11-14 at 8.08.28 PM.pngScreen Shot 2020-11-14 at 8.08.42 PM.pngScreen Shot 2020-11-14 at 8.09.10 PM.pngScreen Shot 2020-11-14 at 8.09.10 PM (1).pngScreen Shot 2020-11-14 at 8.09.26 PM.pngScreen Shot 2020-11-14 at 8.09.40 PM.pngScreen Shot 2020-11-14 at 8.09.53 PM.pngScreen Shot 2020-11-14 at 8.10.13 PM.pngScreen Shot 2020-11-14 at 8.11.24 PM.pngScreen Shot 2020-11-15 at 11.30.13 PM.pngScreen Shot 2020-11-20 at 10.39.38 PM.pngScreen Shot 2020-11-20 at 10.39.59 PM.pngScreen Shot 2020-11-20 at 10.40.17 PM.pngScreen Shot 2020-11-25 at 4.16.33 PM.pngScreen Shot 2020-11-25 at 4.16.54 PM.pngScreen Shot 2020-11-25 at 4.17.10 PM.pngScreen Shot 2020-11-25 at 4.17.33 PM.pngScreen Shot 2020-11-25 at 4.17.45 PM.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • Andrew-ModeratorPanel-1.5.0.zip
  45 KB · Lượt xem: 15

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom