Addon 2x Attachment Improvements - Cải tiến tập tin đính kèm cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Attachment Improvements - Cải tiến tập tin đính kèm cho XenForo 2 2.2.0

Một bộ sưu tập của các cải tiến cho hệ thống tập tin đính kèm của XF.
 • Hỗ trợ SVG
 • Nginx's X-Accel-Redirect
 • Permissions mới cho forum/conversations (Respects global attachment size & count limits):
 • Attachment Size (kb).
 • Maximum Attachment Count.
Hỗ trợ SVG
Hỗ trợ đính kèm SVG để có thể hiển thị như hình ảnh bình thường.

Nginx X-Accel-Redirect
Cho phép sử dụng tính năng tiêu đề X-Accel-Redirect của Nginx để phục vụ tệp đính kèm.

Điều này cho phép xác nhận và xác thực công việc của XenForo và giảm tải tệp thực sự phục vụ cho Nginx.

Addon này giả định thư mục /internal_data tồn tại trong webroot, và bạn không có một 'deny all;' nhưng thay vì sử dụng 'internal;' để đảm bảo thư mục internal_data.

Ví dụ, XenForo có thể truy cập từ: /forum hơn là sau đó webroot.
Mục sau đây phải được thêm vào config.php:
Mã:
$config['internalDataUrl'] = '/forum/internal_data';

Một cái gì đó tương tự như cấu hình nginx có thể được yêu cầu trong máy chủ web của bạn:
Mã:
location ^~ /forum/internal_data {
 internal;
 add_header Etag $upstream_http_etag;
 add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;
 add_header X-Content-Type-Options nosniff;
 alias /path/to/internal_data;
}

Để đảm bảo phù hợp với cách XenForo phân phát tệp, hãy thêm các tiêu đề sau vào cấu hình trang web của bạn cho thư mục internal_data:
Mã:
 add_header Etag $upstream_http_etag;
 add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;
 add_header X-Content-Type-Options nosniff;

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-AttachmentImprovements-2.0.1.zip
  24.7 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-AttachmentImprovements-2.0.2.zip
  24.7 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-AttachmentImprovements-2.0.3.zip
  24.8 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-AttachmentImprovements-2.0.4.zip
  26.3 KB · Lượt xem: 4
 • addon-Xon-AttachmentImprovements-2.0.5.zip
  26.3 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-AttachmentImprovements-2.0.6.zip
  26.4 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-AttachmentImprovements-2.0.7.zip
  26.9 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-AttachmentImprovements-2.0.9.zip
  26.9 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-AttachmentImprovements-2.1.0.zip
  27.4 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-AttachmentImprovements-2.2.0.zip
  30.1 KB · Lượt xem: 7

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.0.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.0.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.0.4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.0.5
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.0.6
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.0.7
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.0.9
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Update phiên bản 2.2.0
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile: 0906081284

Zalo: 0988488096

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom