Addon 2x Browser Detection - Phát hiện trình duyệt cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Browser Detection - Phát hiện trình duyệt cho XenForo 2 2.0.2

Một shim light-weight xung quanh Mobile_detect cho XenForo 2

Cách sử dụng (trong template)

Add-on tiêm biến toàn cục $mobileDetect, kiểm tra xem biến đó có được đặt trước khi gọi bất kỳ phương thức nào để ngăn lỗi trong quá trình nâng cấp hoặc nếu add-on bị tắt.

Mã:
<xf:if is="$mobileDetect && $mobileDetect.isMobile()">
  Is Mobile
<xf:else />
  Not Mobile
</xf:if>

Mã:
<xf:if is="$mobileDetect && $mobileDetect.is('Firefox')">
  Is Firefox
<xf:else />
  Not Firefox
</xf:if>

Mã:
<xf:if is="$mobileDetect && $mobileDetect.is('Chrome')">
  Is Chrome
<xf:else />
  Not Chrome
</xf:if>

Cách sử dụng (bằng php)
Mã:
$mobileDetect = \SV\BrowserDetection\Listener::getMobileDetection();
$isMobile = $mobileDetect && $mobileDetect->isMobile() ? "_m1" : "_m0";

Bộ nhớ đệm trang XF2.1
Phát hiện di động tích hợp với bộ nhớ đệm toàn trang XF2.1 +, thêm vào config.php đoạn code sau;
Mã:
$config['pageCache']['onSetup'] = function (\XF\PageCache $pageCache) {
  $pageCache->setCacheIdGenerator(function(\XF\Http\Request $request) {
    return \SV\BrowserDetection\CacheHelper::getPageCacheId($request);
  });
};

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-BrowserDetection-2.0.0.zip
  40.1 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-BrowserDetection-2.0.1.zip
  40.4 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-BrowserDetection-2.0.2.zip
  40.4 KB · Lượt xem: 9

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 2.0.2
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom