Cách di chuyển Visitor Tabs lên moderator bar

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Trong template moderator_bar
Thay đoạn code:
Mã:
<xen:hook name="moderator_bar" />

Bằng đoạn:
Mã:
<xen:if is="{$visitor.user_id}">
<xen:include template="navigation_visitor_tab" />
</xen:if>
<xen:hook name="moderator_bar" />

Trong template navigation_visitor_tab
Thay đoạn code:
Mã:
<xen:if is="{$tabs.account.selected}">
<li class="navTab selected PopupClosed">
<div class="tabLinks">
<div class="primaryContent menuHeader">
<h3>{$tabs.account.title}</h3>
<div class="muted">{xen:phrase quick_links}</div>
</div>
<ul class="secondaryContent blockLinksList">
<xen:hook name="navigation_tabs_account">
<li><a href="{xen:link account/personal-details}">{xen:phrase personal_details}</a></li>
<li><a href="{xen:link conversations}">{xen:phrase conversations}</a></li>
<li><a href="{xen:link account/news-feed}">{xen:phrase your_news_feed}</a></li>
<li><a href="{xen:link account/likes}">{xen:phrase likes_youve_received}</a></li>
<!--<li><a href="{xen:link 'watched/threads'}">{xen:phrase watched_threads}</a></li>-->
</xen:hook>
  </ul>
</div>
</li>
</xen:if>

Bằng đoạn:
Mã:
<xen:comment>
<xen:if is="{$tabs.account.selected}">
<li class="navTab selected PopupClosed">
<div class="tabLinks">
<div class="primaryContent menuHeader">
<h3>{$tabs.account.title}</h3>
<div class="muted">{xen:phrase quick_links}</div>
</div>
<ul class="secondaryContent blockLinksList">
<xen:hook name="navigation_tabs_account">
<li><a href="{xen:link account/personal-details}">{xen:phrase personal_details}</a></li>
<li><a href="{xen:link conversations}">{xen:phrase conversations}</a></li>
<li><a href="{xen:link account/news-feed}">{xen:phrase your_news_feed}</a></li>
<li><a href="{xen:link account/likes}">{xen:phrase likes_youve_received}</a></li>
<!--<li><a href="{xen:link 'watched/threads'}">{xen:phrase watched_threads}</a></li>-->
</xen:hook>
  </ul>
</div>
</li>
</xen:if>
</xen:comment>

Trong template navigation
Thay đoạn code
Mã:
<xen:if is="{$visitor.user_id}"><xen:include template="navigation_visitor_tab" /></xen:if>

Bằng đoạn:
Mã:
<xen:if is="{$tabs.account.selected}">
<li class="navTab selected blankTab PopupClosed">
<div class="tabLinks">
<div class="primaryContent menuHeader">
<h3>{$tabs.account.title}</h3>
<div class="muted">{xen:phrase quick_links}</div>
</div>
<ul class="secondaryContent blockLinksList">
<xen:hook name="navigation_tabs_account">
<li><a href="{xen:link account/personal-details}">{xen:phrase personal_details}</a></li>
<li><a href="{xen:link conversations}">{xen:phrase conversations}</a></li>
<li><a href="{xen:link account/news-feed}">{xen:phrase your_news_feed}</a></li>
<li><a href="{xen:link account/likes}">{xen:phrase likes_youve_received}</a></li>
<!--<li><a href="{xen:link 'watched/threads'}">{xen:phrase watched_threads}</a></li>-->
</xen:hook>
</ul>
</div>
</li>
</xen:if>
</ul>
<xen:comment>
<xen:if is="{$visitor.user_id}"><xen:include template="navigation_visitor_tab" /></xen:if>
</xen:comment>

Trong tempalte PAGE_CONTAINER
Tìm đoạn
Mã:
<xen:if is="{$visitor.is_moderator} || {$visitor.is_admin}">
<xen:include template="moderator_bar" />
<xen:elseif is="!{$visitor.user_id} && !{$hideLoginBar}" />
<xen:include template="login_bar" />
</xen:if>

Thay bằng đoạn:
Mã:
<xen:if is="{$visitor.user_id}">
<xen:include template="moderator_bar" />
<xen:elseif is="!{$visitor.user_id} && !{$hideLoginBar}" />
<xen:include template="login_bar" />
</xen:if>

Thêm vào extra.css đoạn sau:
Mã:
#moderatorBar .adminLink
{
float:left;
}
#moderatorBar .visitorTabs
{
float: right;
}
#moderatorBar .visitorTabs li
{
float:left;
}
#moderatorBar .visitorTabs .navLink
{
line-height: 16px;
}
#moderatorBar .visitorTabs .navLink:hover
{
}
#moderatorBar .visitorTabs .navLink .itemCount
{
line-height: 16px;
}
#moderatorBar .visitorTabs .navLink .itemCount:hover
{
}

Demo:

Untitled.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: codientu.org​
 
L

Lê Thanh Giảng

Khách VNXF
Trong template moderator_bar
Thay đoạn code:
Mã:
<xen:hook name="moderator_bar" />

Bằng đoạn:
Mã:
<xen:if is="{$visitor.user_id}">
<xen:include template="navigation_visitor_tab" />
</xen:if>
<xen:hook name="moderator_bar" />

Trong template navigation_visitor_tab
Thay đoạn code:
Mã:
<xen:if is="{$tabs.account.selected}">
<li class="navTab selected PopupClosed">
<div class="tabLinks">
<div class="primaryContent menuHeader">
<h3>{$tabs.account.title}</h3>
<div class="muted">{xen:phrase quick_links}</div>
</div>
<ul class="secondaryContent blockLinksList">
<xen:hook name="navigation_tabs_account">
<li><a href="{xen:link account/personal-details}">{xen:phrase personal_details}</a></li>
<li><a href="{xen:link conversations}">{xen:phrase conversations}</a></li>
<li><a href="{xen:link account/news-feed}">{xen:phrase your_news_feed}</a></li>
<li><a href="{xen:link account/likes}">{xen:phrase likes_youve_received}</a></li>
<!--<li><a href="{xen:link 'watched/threads'}">{xen:phrase watched_threads}</a></li>-->
</xen:hook>
  </ul>
</div>
</li>
</xen:if>

Bằng đoạn:
Mã:
<xen:comment>
<xen:if is="{$tabs.account.selected}">
<li class="navTab selected PopupClosed">
<div class="tabLinks">
<div class="primaryContent menuHeader">
<h3>{$tabs.account.title}</h3>
<div class="muted">{xen:phrase quick_links}</div>
</div>
<ul class="secondaryContent blockLinksList">
<xen:hook name="navigation_tabs_account">
<li><a href="{xen:link account/personal-details}">{xen:phrase personal_details}</a></li>
<li><a href="{xen:link conversations}">{xen:phrase conversations}</a></li>
<li><a href="{xen:link account/news-feed}">{xen:phrase your_news_feed}</a></li>
<li><a href="{xen:link account/likes}">{xen:phrase likes_youve_received}</a></li>
<!--<li><a href="{xen:link 'watched/threads'}">{xen:phrase watched_threads}</a></li>-->
</xen:hook>
  </ul>
</div>
</li>
</xen:if>
</xen:comment>

Trong template navigation
Thay đoạn code
Mã:
<xen:if is="{$visitor.user_id}"><xen:include template="navigation_visitor_tab" /></xen:if>

Bằng đoạn:
Mã:
<xen:if is="{$tabs.account.selected}">
<li class="navTab selected blankTab PopupClosed">
<div class="tabLinks">
<div class="primaryContent menuHeader">
<h3>{$tabs.account.title}</h3>
<div class="muted">{xen:phrase quick_links}</div>
</div>
<ul class="secondaryContent blockLinksList">
<xen:hook name="navigation_tabs_account">
<li><a href="{xen:link account/personal-details}">{xen:phrase personal_details}</a></li>
<li><a href="{xen:link conversations}">{xen:phrase conversations}</a></li>
<li><a href="{xen:link account/news-feed}">{xen:phrase your_news_feed}</a></li>
<li><a href="{xen:link account/likes}">{xen:phrase likes_youve_received}</a></li>
<!--<li><a href="{xen:link 'watched/threads'}">{xen:phrase watched_threads}</a></li>-->
</xen:hook>
</ul>
</div>
</li>
</xen:if>
</ul>
<xen:comment>
<xen:if is="{$visitor.user_id}"><xen:include template="navigation_visitor_tab" /></xen:if>
</xen:comment>

Trong tempalte PAGE_CONTAINER
Tìm đoạn
Mã:
<xen:if is="{$visitor.is_moderator} || {$visitor.is_admin}">
<xen:include template="moderator_bar" />
<xen:elseif is="!{$visitor.user_id} && !{$hideLoginBar}" />
<xen:include template="login_bar" />
</xen:if>

Thay bằng đoạn:
Mã:
<xen:if is="{$visitor.user_id}">
<xen:include template="moderator_bar" />
<xen:elseif is="!{$visitor.user_id} && !{$hideLoginBar}" />
<xen:include template="login_bar" />
</xen:if>

Thêm vào extra.css đoạn sau:
Mã:
#moderatorBar .adminLink
{
float:left;
}
#moderatorBar .visitorTabs
{
float: right;
}
#moderatorBar .visitorTabs li
{
float:left;
}
#moderatorBar .visitorTabs .navLink
{
line-height: 16px;
}
#moderatorBar .visitorTabs .navLink:hover
{
}
#moderatorBar .visitorTabs .navLink .itemCount
{
line-height: 16px;
}
#moderatorBar .visitorTabs .navLink .itemCount:hover
{
}

Demo:

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: codientu.org​

Visitor Tabs là gì vậy ông bạn
 
  • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top