Help cần hướng dẫn làm button lưu vào facebook

1.JPG

như ảnh có các nứt lưu , thích và chia sẻ. Mong các anh chị hướng dẫn cách làm với
2.JPG

Em đang dùng xenforo 2.0.10! em cám ơn nhiều.!
 

dinhphucv

Sergeant
Thêm vào trong post macro hoặc thread view. Đặt ở đâu thì tùy vào style :))
Mã:
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = 'https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&autoLogAppEvents=1&version=v3.2&appId=xxxxxxxxxxxxx';
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<div class="fb-save" data-uri="{$xf.fullUri}" data-size="large"></div>
Thay xxxxxxxxxxxxx thành ID app facebook.
Cái này chỉ là nút lưu thôi, mấy nút kia bản thân xf1.x có nhưng người ta loại bỏ nên mình nghĩ cũng không thêm lại làm gì.
 
Thêm vào trong post macro hoặc thread view. Đặt ở đâu thì tùy vào style :))
Mã:
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = 'https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&autoLogAppEvents=1&version=v3.2&appId=xxxxxxxxxxxxx';
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<div class="fb-save" data-uri="{$xf.fullUri}" data-size="large"></div>
Thay xxxxxxxxxxxxx thành ID app facebook.
Cái này chỉ là nút lưu thôi, mấy nút kia bản thân xf1.x có nhưng người ta loại bỏ nên mình nghĩ cũng không thêm lại làm gì.
hì vì cần và thích nên cũng muốn thêm lại ý mà. Nếu được mong anh chỉ giúp luôn. Với cái này là trên xenforo 2x ấy ạ. Như trong ảnh cũng là của xenforo 2x
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top