Addon Change Admin File - Thay đổi tập tin Admin

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,618
Được Like
12,670
Change Admin File - Thay đổi tập tin Admin 0.0.1

Add-on nhỏ này đòi hỏi phải có thêm add-on CMF Core.

Nếu bạn muốn thay đổi tên của tập tin admin.php thành tên khác như "youdonthaveaccesshere.php", chỉ cần sử dụng add-on này và đổi tên tập tin admin.php thành youdonthaveaccesshere.php trên FTP.

Tùy chọn của Add-on nằm ở khu vực "Debug Options" để bảo mật (xem hình đính kèm).

debugoption.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • caf.zip
    3.4 KB · Lượt xem: 16

Top Bottom