Tutorial 2x Change forum_list title and H1 only - Thay đổi tiêu đề chỉ forum_list và H1 cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,688
Change forum_list title and H1 only - Thay đổi tiêu đề chỉ forum_list và H1 cho XenForo 2

Vào Admin CP > Setup > Options > Basic Options > Thay đổi tiêu đề thành tên diễn đàn của bạn. Điều này sẽ được sử dụng nhất quán trên khắp các diễn đàn và bạn muốn giữ tính nhất quán của tên diễn đàn của bạn trên tất cả các trang. Nếu forum_list là trang đích diễn đàn của bạn, thì hướng dẫn này sẽ hữu ích cho bạn và có thể giúp cải thiện SEO nếu được thực hiện đúng cách. Bạn có thể thêm (các) từ khóa vào tiêu đề và h1 để giúp tăng SEO cho trang chủ của mình và hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện điều đó.

Mở template: PAGE_CONTAINER

Tìm:
Mã:
<title><xf:title formatter="%s | %s" fallback="{$xf.options.boardTitle}" page="{$pageNumber}" /></title>

Thêm ở trên:
Mã:
<xf:if is="$template == 'forum_list'">
    <title><xf:title page="{$pageNumber}" /></title>
<xf:else />

Mở template: forum_list

Thay:
Mã:
<xf:if is="$xf.options.forumsDefaultPage != 'forums' OR ($xf.options.indexRoute AND $xf.options.indexRoute != 'forums/')">
    <xf:title>{{ phrase('forum_list') }}</xf:title>
<xf:else />
    <xf:h1>{$xf.options.boardTitle}</xf:h1>
</xf:if>

Bằng:
Mã:
<xf:title>{{ phrase('phrase_title') }}</xf:title>
<xf:h1>{{ phrase('phrase_h1') }}</xf:h1>

Đảm bảo thêm hai phrase bằng cách đến Admin CP > Appearance > Phrases > Add Phrase
Ở đó, bạn sẽ có thể thêm hai phrase trên.

Lời khuyên: Sử dụng (các) từ khóa mô tả tốt nhất diễn đàn của bạn và sử dụng chúng trong cả hai phrase.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom