Addon 2x Convert image - Chuyển đổi hình ảnh cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,618
Được Like
12,669
Convert image - Chuyển đổi hình ảnh cho XenForo 2 2.7

Chuyển đổi hình ảnh liên kết nóng thành tập tin đính kèm.

Add-on này sẽ chuyển đổi hình ảnh được liên kết nóng trong tin nhắn thành tệp đính kèm. Hình ảnh được liên kết nóng là những hình ảnh đã được chèn bằng biểu tượng hình ảnh trên thanh công cụ biên tập.

pic001.jpg pic002.jpg pic003.jpg pic004.jpg pic005.jpg
Tính năng:
  • Hình ảnh liên kết được chuyển đổi ngay lập tức sau khi tin nhắn được lưu.
  • Thay đổi kích thước hình ảnh được thực hiện với ImageMagick để có chất lượng tốt nhất.
  • Hình ảnh được thay đổi theo kích thước trong thiết lập chiều rộng và chiều cao tối đa trong AdminCP.
  • Cài đặt để chèn tệp đính kèm kích thước đầy đủ hoặc hình thu nhỏ.
  • Cài đặt cho đường dẫn hình ảnh tạm thời.
  • Cài đặt cho tệp nhật ký tùy chọn.
  • Liên kết xung quanh tệp đính kèm tự động loại bỏ.
Lựa chọn ImageMagick:

Add-on này yêu cầu ImageMagick PECL được bật. Hãy chắc chắn rằng điều sau đây được check:

Admin control panel -> Setup -> Options -> Attachments -> Default Image Processor -> ImageMagick PECL extension

Nếu bạn không thể chọn ImageMagick PECL, hãy liên hệ với máy chủ web của bạn và yêu cầu họ cài đặt nó.

Lựa chọn kích thước hình ảnh đính kèm tối đa:

Mặc dù ảnh chụp màn hình ở trên cho biết bạn có thể sử dụng 0 hoặc để trống, nhưng add-on này yêu cầu bạn sử dụng giá trị dương cho cài đặt kích thước hình ảnh đính kèm tối đa. Đề nghị sử dụng 1600x1600.

Admin control panel -> Setup -> Options -> Attachments -> Maximum attachment image dimensions

Chuẩn bị thư mục:

Tạo một thư mục trong thư mục gốc của bạn được gọi là /tmp/ và đặt quyền thành 0755.

Ví dụ: https://www.domain.com/tmp/

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • andy-convertimage-2.7.zip
    17.4 KB · Lượt xem: 13

Top Bottom