Addon 2x Font Awesome Manager - Trình quản lý Font Awesome cho XenForo 2.2 1.2.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,705
Font Awesome Manager - Trình quản lý Font Awesome cho XenForo 2.2 1.2.0

XenForo sử dụng phông chữ biểu tượng Font Awesome Pro 5 chứa vài nghìn biểu tượng trong đó XenForo thường chỉ sử dụng vài trăm biểu tượng.
Nhưng vì tất cả các biểu tượng được bao gồm trong tệp CSS và font, các trình duyệt phải tải xuống tệp font đầy đủ và CSS gây ra chi phí đáng kể trong hầu hết các trường hợp.

Bằng cách đặt font để chỉ bao gồm những biểu tượng thực sự đang được sử dụng, kích thước của tệp font và CSS thường có thể được giảm đáng kể, điều này giúp cải thiện thời gian tải trang.
Thông thường, kích thước của các tệp font có thể được giảm hơn 80%.

Tiện ích bổ sung này cho phép tự động hóa quá trình tạo tập hợp con nhiều nhất có thể:

 • Nó có thể tự động quét cơ sở dữ liệu và các tệp PHP để tìm tham chiếu biểu tượng Font Awesome
 • Nó có thể giám sát các thực thể cơ sở dữ liệu (như Phrase, Template, BB-Code, v.v.) để thay đổi và điều chỉnh tập hợp con cho phù hợp
 • Nó có thể thực hiện cài đặt con bằng cách sử dụng fonttools/pyftsubset hoặc transfonter.org được cài đặt cục bộ
 • Nó cho phép bạn dễ dàng thêm các biểu tượng không được phát hiện tự động
 • Nó cho phép bạn loại trừ các biểu tượng đã được phát hiện tự động nhưng không thực sự được sử dụng (ví dụ: nếu tính năng sử dụng chúng không được sử dụng)
 • Nó có thể loại trừ một số template hoặc tệp nhất định khỏi bị quét (có thể hữu ích nếu các biểu tượng tham chiếu đó mà không thực sự sử dụng chúng)
 • Nó cung cấp các chiến lược khác nhau để tải các tập hợp con và CSS
 • Nó hỗ trợ AMPXF
Nếu pyftsubset không khả dụng, Add-on này sẽ sử dụng https://transfonter.org để tạo các tập hợp con, ví dụ: nó thực hiện cuộc gọi đến dịch vụ này trong khi cài đặt và hoạt động bình thường.

fam-style-properties.pngfam-options.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • Kirby-FontAwesomeManager-1.2.0.zip
  77.4 KB · Lượt xem: 14

Hướng dẫn sử dụng

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom