Help Hỗ trợ giúp em tạo youtube như demo này

phamgiamedia

Private
Tham gia
04/08/2015
Bài viết
11
Được Like
6
Hi các bro vnxf, em thấy trang chotayninh.vn có playlist youtube khá đẹp, anh em nào trong 4r làm chưa nhỉ, mong được chỉ giáo

ymKyzQR.png
 

vietkanpy

Private
Tham gia
12/11/2016
Bài viết
4
Được Like
3
Mã:
<style>
.scrollnews{
  max-width:100%;
  max-height: 315px;
  overflow-x: hidden;
  overflow-y: scroll;  padding: 10px;  
}
.crollnews{
  scrollbar-face-color: #367CD2;
  scrollbar-shadow-color: #FFFFFF;
  scrollbar-highlight-color: #FFFFFF;
  scrollbar-3dlight-color: #FFFFFF;
  scrollbar-darkshadow-color: #FFFFFF;
  scrollbar-track-color: #FFFFFF;
  scrollbar-arrow-color: #FFFFFF;
}
/* Let's get this party started */
.crollnews::-webkit-scrollbar {
  width: 12px;
}
/* Handle */
.crollnews::-webkit-scrollbar-thumb {
  -webkit-border-radius: 10px;
  border-radius: 10px;
  background: rgba(255,0,0,0.8);
  -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.5);
}
.scrollnews div{  width: 100%;  float:left;  padding: 10px;  font-size:12px;  text-transform:uppercase;  border-bottom: 1px dotted #eee;  padding: 10px 0;  margin-left: 5px;  background: url(icon.png) no-repeat center left;  padding-left: 15px;}
.scrollnews div:hover{ color:#F00}
</style>

<script src="http://chotayninh.vn/js/jquery/jquery-1.11.0.min.js"></script>

<!--Video-->
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <tbody>
    <tr>
      <td class="video-responsive">
        <div id="showtext">

<script type="text/javascript">
var scrip = "script";
var mytimes=new Array()
mytimes[0]="g8XJcc11PW4"
mytimes[1]="e1-GzPMp17Q"
mytimes[2]="M_yDDbWBAdQ"
mytimes[3]="W63MN26QYTk"
mytimes[4]="LdPtC2lSfxw"
mytimes[5]="YM-XdRJWCIk"
mytimes[6]="3H1ZnO7ft7g"
mytimes[7]="7DDNI766aoU"
mytimes[8]="2nEDChVGLvM"
mytimes[9]="s714R8LG0QU"
mytimes[10]="FrsZ8wLQD7Y"
mytimes[11]="aBY3Ho1gR4w"
mytimes[12]="g37bGl0MOkg"
mytimes[13]="3MKKWejMF2Q"
mytimes[14]="NGrZUV53xo8"
mytimes[15]="3E-z-H4-q0E"
mytimes[16]="XGwHtL_vb10"
mytimes[17]="xCrz8KATGVY"
mytimes[18]="wmCNff33Oh4"
mytimes[19]="0t7rR6qP1Gg"
mytimes[20]="-sIENN6sFHc"
mytimes[21]="-ObQNeeoeMQ"
mytimes[22]="mSrdEPkedEo"
mytimes[23]="SbXCYHsPnRU"
mytimes[24]="no-yDB2DHmk"
mytimes[25]="UIkFEcL0hGE"
mytimes[26]="W-WmDVkgX-8"
mytimes[27]="4iML3Kejyb4"
mytimes[28]="9TABePd87-w"
mytimes[29]="wZ9YezPEAMg"
mytimes[30]="c0AhUtL7S1g"
mytimes[31]="HQS6ADUtHe8"
mytimes[32]="J8_gN3yO_Vs"
mytimes[33]="DJngQtNe384"
mytimes[34]="_zU8PIjL0Io"
mytimes[35]="P8c44XyVe1k"
mytimes[36]="l-yBuTm_WvU"
mytimes[37]="TlCsdpNLnuA"
mytimes[38]="w9BZ_ryexl8"
mytimes[39]="zhka1AoUYfc"
mytimes[40]="7MyW3i2RlPM"
mytimes[41]="rn_xAk5NqAI"
mytimes[42]="OEARNUhVKno"
mytimes[43]="8l7uryiZKys"
mytimes[44]="dlKV9hc2C2g"
mytimes[45]="S0MggaKlOi4"
mytimes[46]="lwRZYZIr8nI"
var lt=Math.floor(Math.random()*mytimes.length);
if (lt == "")
lt = 1;
//random
var mynumbers=new Array()
mynumbers[1]="<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[lt]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>"
var nb=Math.floor(Math.random()*mynumbers.length);
if (nb == "")
nb = 1;
document.write(mynumbers[nb]);
</script>
<script>
// JavaScript Document

$(document).ready(function(){
  $("#button_0").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[0]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_1").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[1]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_2").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[2]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_3").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[3]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_4").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[4]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_5").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[5]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_6").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[6]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_7").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[7]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_8").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[8]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_9").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[9]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_10").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[10]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_11").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[11]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_12").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[12]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_13").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[13]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_14").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[14]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_15").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[15]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_16").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[16]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_17").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[17]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_18").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[18]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_19").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[19]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_20").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[20]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_21").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[21]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_22").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[22]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_23").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[23]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_24").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[24]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_25").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[25]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_26").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[26]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_27").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[27]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_28").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[28]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_29").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[29]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_30").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[30]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  
});
</script>
<!--ramdom video 29-9-2016 by Huy --></div>
      </td>
     
      <td class="antext">
        
        <div id="radomtext" class="scrollnews">
          
  <div id="button_0" style="cursor:pointer" class="ran">NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN, KHOAI MÌ XUÂN HỒNG</div>
  <div id="button_1" style="cursor:pointer" class="ran">BÁN NHÀ ĐẤT ĐANG KINH DOANH QUÁN CAFE TẠI MẶT TIỀN ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ</div>
  <div id="button_2" style="cursor:pointer" class="ran">Nhà nghỉ giá rẻ Tây Ninh Tân Hồng Thúy trung tâm TP Tây Ninh 200k/ngày, 80k/h 0933927123</div>
  <div id="button_3" style="cursor:pointer" class="ran">Spa Quỳnh Anh số 146A Châu Văn Liêm, Hòa Thành, ngay cua Lý Bơ gần Tòa Thánh Tây Ninh</div>
  <div id="button_4" style="cursor:pointer" class="ran">Quán Ốc Bèo, 44 Nguyễn Tri Phương (ngay cua Lý Bơ - Bò Kiều Tiên 2)</div>
  <div id="button_5" style="cursor:pointer" class="ran">Khách Sạn Khánh My, Hẻm 81 đường CMT8, Thành Phố Tây Ninh</div>
  <div id="button_6" style="cursor:pointer" class="ran">Câu Cá Giải Trí Tây Ninh, (cùng phía và còn 200m nữa là tới chùa Gò Kén) ĐT: 0985849479</div>
  <div id="button_7" style="cursor:pointer" class="ran">Bánh Canh Bánh Tráng Rau Rừng Tuyết Như, (ngay ngã tư Chiêu Hồi cũ)</div>
  <div id="button_8" style="cursor:pointer" class="ran">Shop & Spa Huỳnh Thảo, (gần ngã 3 Lý Dậu hướng về bến xe Tây Ninh) ĐT: 0966.10.60.70</div>
  <div id="button_9" style="cursor:pointer" class="ran">VẬT LIỆU XÂY DỰNG DA VÀNG & cty Ý Tưởng Cộng thi công quán cafe </div>
  <div id="button_10" style="cursor:pointer" class="ran">Kẹo đậu phộng LÊ TRANG, 115 đường 27 Nguyễn Văn Linh, ĐT: 0969 096 393</div>
  <div id="button_11" style="cursor:pointer" class="ran">Salon Tóc Lê My (cách cửa Hòa Viện tòa thánh Tây Ninh 60m), ĐT: 01689554793</div>
  <div id="button_12" style="cursor:pointer" class="ran">Trung Tâm Giải Mã ĐTDĐ KHA OANH (hơn 10 năm kinh nghiệm), đối diện bệnh viện Gò Dầu, ĐT: 0909929494</div>
  <div id="button_13" style="cursor:pointer" class="ran">Karaoke Bạch Yến 2, Công nghệ mới đầu tiên tại Tây Ninh, ĐT: 066.3828 768</div>
  <div id="button_14" style="cursor:pointer" class="ran">Cửa Hàng Tranh, quà lưu niệm Đức Thành Tây Ninh, liên hệ: 0902434625</div>
  <div id="button_15" style="cursor:pointer" class="ran">Đậu Hủ Nóng Nguyên Chất Tây Ninh, với đặc sản đậu nấm mèo rất bổ dưỡng</div>
  <div id="button_16" style="cursor:pointer" class="ran">Chương Trinh Họp Mặt cuối năm của Các CLB xe đạp Do xe Đạp Thắng Đồng Tâm Tổ chức</div>
  <div id="button_17" style="cursor:pointer" class="ran">XƯA QUÁN 1 quán ăn hải sản tươi sống ở Tây Ninh. Liên hệ: 0978616421</div>
  <div id="button_18" style="cursor:pointer" class="ran">Khu Vui Chơi Trẻ Em Cafe ONG VÀNG Tây Ninh, ĐT: 0943 543 818</div>
  <div id="button_19" style="cursor:pointer" class="ran">Khách Sạn DOMINO, cách cửa Hòa Viện Tòa Thánh Tây Ninh 50m, ĐT: 0663772727</div>
  <div id="button_20" style="cursor:pointer" class="ran">Cơm Gà Hoàng Việt chi nhánh 5, ngay ngã tư thị trấn Gò Dầu, ĐT: 01692799615</div>
  <div id="button_21" style="cursor:pointer" class="ran">Cafe Sân Vườn Suối Mơ, mô hình nhà gỗ, có khu cafe võng, ĐT: 0663 830 737</div>
  <div id="button_22" style="cursor:pointer" class="ran">Z Station Coffee, địa chỉ 812 CMT8, Tây Ninh</div>
  <div id="button_23" style="cursor:pointer" class="ran">Chương trình HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG ICAFE do Cty HẢI NGUYÊN COMPUTER tổ chức TẠI TÂY NINH</div>
  <div id="button_24" style="cursor:pointer" class="ran">NHa Khoa Thanh Tâm, Nha khoa phục hình kỹ thuật cao, ĐT: 0666 515 678</div>
  <div id="button_25" style="cursor:pointer" class="ran">Gốm Sứ Mỹ Nghệ Giang Tây, sát bên trung tâm Cà Na Tây Ninh, ĐT: 0905539268</div>
  <div id="button_26" style="cursor:pointer" class="ran">Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất GAS THỊNH CƯỜNG, ĐT: 0663 622 877</div>
  <div id="button_27" style="cursor:pointer" class="ran">Quán ăn gia đình Chí Thanh 2 Tây Ninh: nhận tiệc cưới, sinh nhật... ĐT: 0663.843.318</div>
  <div id="button_28" style="cursor:pointer" class="ran">Chăn Drap Gối Nệm MY LY Tây Ninh, nằm đối diện khách sạn Công Đoàn cũ</div>
  <div id="button_29" style="cursor:pointer" class="ran">Cafe Lâu Đài, Ngay ngã 4 Bệnh Viện Hòa Thành, Hotline: 094-911-8119</div>
  <div id="button_30" style="cursor:pointer" class="ran">Quán Cơm Thùy Dung, gần sát ngã 3 Cua Lý Bơ, ĐT: 0908555928</div>
  <div id="button_31" style="cursor:pointer" class="ran">Tiệm Vàng NGỌC DUNG, (nằm gần chợ Bắp), Kim Cương, Đá Quý, Vỏ Xoàn, 0663 822937</div>
  <div id="button_32" style="cursor:pointer" class="ran">Nhà Thuốc Tây Chí Thông Tây Ninh: cách cửa Hòa Viện Tòa Thánh Tây Ninh 100m</div>
  <div id="button_33" style="cursor:pointer" class="ran">Quán Ăn Gia Đình LỒNG ĐÈN ĐỎ Tây Ninh, nằm gần Cua Lý Bơ hướng về chợ Long Hoa</div>
  <div id="button_34" style="cursor:pointer" class="ran">Salon Tóc Thanh chúc khách hàng năm mới an khang thịnh vượng</div>
  <div id="button_35" style="cursor:pointer" class="ran">Ẩm Thực XIÊN QUE KHÓI, Đường Nguyễn Văn Rốp, ĐT: 0909717855</div>
  <div id="button_36" style="cursor:pointer" class="ran">Spa Nguyên Nhung, nằm gần ngã tư ĐÀO VIÊN (hội trường tỉnh ủy), ĐT: 0909047353</div>
  <div id="button_37" style="cursor:pointer" class="ran">The Face Shop chuyên mỹ phẩm Hàn Quốc Tây Ninh, ĐT: 090 988 35 89</div>
  <div id="button_38" style="cursor:pointer" class="ran">Salon tóc SINH OSCAR, Chuyên nối tóc, uốn phục hồi, phục hồi tóc hư tổn</div>
  <div id="button_39" style="cursor:pointer" class="ran">Trung Tâm Nha Khoa Kỹ Thuật Cao KIM YẾN Tây Ninh, Khám răng và tư vấn miễn phí</div>
  <div id="button_40" style="cursor:pointer" class="ran">Cafe Hoa Lan, ngay chân cầu Quan, thành phố Tây Ninh</div>
  <div id="button_41" style="cursor:pointer" class="ran">Bar GOLD 611 Tây Ninh, 611 CMT8, TP.Tây Ninh đối diện Bác Sĩ Tùng</div>
  <div id="button_42" style="cursor:pointer" class="ran">Nhà Thuốc Tây AN LẠC Tây Ninh, cách cửa Hòa Viện Tòa Thánh Tây Ninh 500m</div>
  <div id="button_43" style="cursor:pointer" class="ran"> Studio Áo Cưới - Spa CHI LÊ, đối diện bệnh viện Quân Y. 0933995768</div>
  <div id="button_44" style="cursor:pointer" class="ran">Quán Cafe Tây Ninh: GREEN'S COFFEE, ngay ngã 3 chợ Bắp. 0934 036 077</div>
  <div id="button_45" style="cursor:pointer" class="ran">Salon Hair Anh Việt, nằm ngay dốc Cầu Mới, 0918 952 952</div>
  <div id="button_46" style="cursor:pointer" class="ran">Quán Cafe Guitar, 45 Nguyễn Thái Học thành phố tây ninh Tây Ninh</div>
        
        </div>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<!--End video-->
 

phamgiamedia

Private
Tham gia
04/08/2015
Bài viết
11
Được Like
6
Mã:
<style>
.scrollnews{
  max-width:100%;
  max-height: 315px;
  overflow-x: hidden;
  overflow-y: scroll;  padding: 10px; 
}
.crollnews{
  scrollbar-face-color: #367CD2;
  scrollbar-shadow-color: #FFFFFF;
  scrollbar-highlight-color: #FFFFFF;
  scrollbar-3dlight-color: #FFFFFF;
  scrollbar-darkshadow-color: #FFFFFF;
  scrollbar-track-color: #FFFFFF;
  scrollbar-arrow-color: #FFFFFF;
}
/* Let's get this party started */
.crollnews::-webkit-scrollbar {
  width: 12px;
}
/* Handle */
.crollnews::-webkit-scrollbar-thumb {
  -webkit-border-radius: 10px;
  border-radius: 10px;
  background: rgba(255,0,0,0.8);
  -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.5);
}
.scrollnews div{  width: 100%;  float:left;  padding: 10px;  font-size:12px;  text-transform:uppercase;  border-bottom: 1px dotted #eee;  padding: 10px 0;  margin-left: 5px;  background: url(icon.png) no-repeat center left;  padding-left: 15px;}
.scrollnews div:hover{ color:#F00}
</style>

<script src="http://chotayninh.vn/js/jquery/jquery-1.11.0.min.js"></script>

<!--Video-->
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
  <tbody>
    <tr>
      <td class="video-responsive">
        <div id="showtext">

<script type="text/javascript">
var scrip = "script";
var mytimes=new Array()
mytimes[0]="g8XJcc11PW4"
mytimes[1]="e1-GzPMp17Q"
mytimes[2]="M_yDDbWBAdQ"
mytimes[3]="W63MN26QYTk"
mytimes[4]="LdPtC2lSfxw"
mytimes[5]="YM-XdRJWCIk"
mytimes[6]="3H1ZnO7ft7g"
mytimes[7]="7DDNI766aoU"
mytimes[8]="2nEDChVGLvM"
mytimes[9]="s714R8LG0QU"
mytimes[10]="FrsZ8wLQD7Y"
mytimes[11]="aBY3Ho1gR4w"
mytimes[12]="g37bGl0MOkg"
mytimes[13]="3MKKWejMF2Q"
mytimes[14]="NGrZUV53xo8"
mytimes[15]="3E-z-H4-q0E"
mytimes[16]="XGwHtL_vb10"
mytimes[17]="xCrz8KATGVY"
mytimes[18]="wmCNff33Oh4"
mytimes[19]="0t7rR6qP1Gg"
mytimes[20]="-sIENN6sFHc"
mytimes[21]="-ObQNeeoeMQ"
mytimes[22]="mSrdEPkedEo"
mytimes[23]="SbXCYHsPnRU"
mytimes[24]="no-yDB2DHmk"
mytimes[25]="UIkFEcL0hGE"
mytimes[26]="W-WmDVkgX-8"
mytimes[27]="4iML3Kejyb4"
mytimes[28]="9TABePd87-w"
mytimes[29]="wZ9YezPEAMg"
mytimes[30]="c0AhUtL7S1g"
mytimes[31]="HQS6ADUtHe8"
mytimes[32]="J8_gN3yO_Vs"
mytimes[33]="DJngQtNe384"
mytimes[34]="_zU8PIjL0Io"
mytimes[35]="P8c44XyVe1k"
mytimes[36]="l-yBuTm_WvU"
mytimes[37]="TlCsdpNLnuA"
mytimes[38]="w9BZ_ryexl8"
mytimes[39]="zhka1AoUYfc"
mytimes[40]="7MyW3i2RlPM"
mytimes[41]="rn_xAk5NqAI"
mytimes[42]="OEARNUhVKno"
mytimes[43]="8l7uryiZKys"
mytimes[44]="dlKV9hc2C2g"
mytimes[45]="S0MggaKlOi4"
mytimes[46]="lwRZYZIr8nI"
var lt=Math.floor(Math.random()*mytimes.length);
if (lt == "")
lt = 1;
//random
var mynumbers=new Array()
mynumbers[1]="<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[lt]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>"
var nb=Math.floor(Math.random()*mynumbers.length);
if (nb == "")
nb = 1;
document.write(mynumbers[nb]);
</script>
<script>
// JavaScript Document

$(document).ready(function(){
  $("#button_0").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[0]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_1").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[1]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_2").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[2]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_3").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[3]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_4").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[4]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_5").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[5]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_6").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[6]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_7").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[7]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_8").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[8]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_9").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[9]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_10").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[10]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_11").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[11]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_12").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[12]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_13").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[13]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_14").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[14]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_15").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[15]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_16").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[16]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_17").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[17]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_18").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[18]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_19").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[19]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_20").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[20]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_21").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[21]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_22").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[22]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_23").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[23]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_24").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[24]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_25").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[25]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_26").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[26]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_27").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[27]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_28").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[28]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_29").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[29]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  $("#button_30").click(function(){
    $("#showtext").html("<iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+mytimes[30]+"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
  });
  
});
</script>
<!--ramdom video 29-9-2016 by Huy --></div>
      </td>
     
      <td class="antext">
        
        <div id="radomtext" class="scrollnews">
          
  <div id="button_0" style="cursor:pointer" class="ran">NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN, KHOAI MÌ XUÂN HỒNG</div>
  <div id="button_1" style="cursor:pointer" class="ran">BÁN NHÀ ĐẤT ĐANG KINH DOANH QUÁN CAFE TẠI MẶT TIỀN ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ</div>
  <div id="button_2" style="cursor:pointer" class="ran">Nhà nghỉ giá rẻ Tây Ninh Tân Hồng Thúy trung tâm TP Tây Ninh 200k/ngày, 80k/h 0933927123</div>
  <div id="button_3" style="cursor:pointer" class="ran">Spa Quỳnh Anh số 146A Châu Văn Liêm, Hòa Thành, ngay cua Lý Bơ gần Tòa Thánh Tây Ninh</div>
  <div id="button_4" style="cursor:pointer" class="ran">Quán Ốc Bèo, 44 Nguyễn Tri Phương (ngay cua Lý Bơ - Bò Kiều Tiên 2)</div>
  <div id="button_5" style="cursor:pointer" class="ran">Khách Sạn Khánh My, Hẻm 81 đường CMT8, Thành Phố Tây Ninh</div>
  <div id="button_6" style="cursor:pointer" class="ran">Câu Cá Giải Trí Tây Ninh, (cùng phía và còn 200m nữa là tới chùa Gò Kén) ĐT: 0985849479</div>
  <div id="button_7" style="cursor:pointer" class="ran">Bánh Canh Bánh Tráng Rau Rừng Tuyết Như, (ngay ngã tư Chiêu Hồi cũ)</div>
  <div id="button_8" style="cursor:pointer" class="ran">Shop & Spa Huỳnh Thảo, (gần ngã 3 Lý Dậu hướng về bến xe Tây Ninh) ĐT: 0966.10.60.70</div>
  <div id="button_9" style="cursor:pointer" class="ran">VẬT LIỆU XÂY DỰNG DA VÀNG & cty Ý Tưởng Cộng thi công quán cafe </div>
  <div id="button_10" style="cursor:pointer" class="ran">Kẹo đậu phộng LÊ TRANG, 115 đường 27 Nguyễn Văn Linh, ĐT: 0969 096 393</div>
  <div id="button_11" style="cursor:pointer" class="ran">Salon Tóc Lê My (cách cửa Hòa Viện tòa thánh Tây Ninh 60m), ĐT: 01689554793</div>
  <div id="button_12" style="cursor:pointer" class="ran">Trung Tâm Giải Mã ĐTDĐ KHA OANH (hơn 10 năm kinh nghiệm), đối diện bệnh viện Gò Dầu, ĐT: 0909929494</div>
  <div id="button_13" style="cursor:pointer" class="ran">Karaoke Bạch Yến 2, Công nghệ mới đầu tiên tại Tây Ninh, ĐT: 066.3828 768</div>
  <div id="button_14" style="cursor:pointer" class="ran">Cửa Hàng Tranh, quà lưu niệm Đức Thành Tây Ninh, liên hệ: 0902434625</div>
  <div id="button_15" style="cursor:pointer" class="ran">Đậu Hủ Nóng Nguyên Chất Tây Ninh, với đặc sản đậu nấm mèo rất bổ dưỡng</div>
  <div id="button_16" style="cursor:pointer" class="ran">Chương Trinh Họp Mặt cuối năm của Các CLB xe đạp Do xe Đạp Thắng Đồng Tâm Tổ chức</div>
  <div id="button_17" style="cursor:pointer" class="ran">XƯA QUÁN 1 quán ăn hải sản tươi sống ở Tây Ninh. Liên hệ: 0978616421</div>
  <div id="button_18" style="cursor:pointer" class="ran">Khu Vui Chơi Trẻ Em Cafe ONG VÀNG Tây Ninh, ĐT: 0943 543 818</div>
  <div id="button_19" style="cursor:pointer" class="ran">Khách Sạn DOMINO, cách cửa Hòa Viện Tòa Thánh Tây Ninh 50m, ĐT: 0663772727</div>
  <div id="button_20" style="cursor:pointer" class="ran">Cơm Gà Hoàng Việt chi nhánh 5, ngay ngã tư thị trấn Gò Dầu, ĐT: 01692799615</div>
  <div id="button_21" style="cursor:pointer" class="ran">Cafe Sân Vườn Suối Mơ, mô hình nhà gỗ, có khu cafe võng, ĐT: 0663 830 737</div>
  <div id="button_22" style="cursor:pointer" class="ran">Z Station Coffee, địa chỉ 812 CMT8, Tây Ninh</div>
  <div id="button_23" style="cursor:pointer" class="ran">Chương trình HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG ICAFE do Cty HẢI NGUYÊN COMPUTER tổ chức TẠI TÂY NINH</div>
  <div id="button_24" style="cursor:pointer" class="ran">NHa Khoa Thanh Tâm, Nha khoa phục hình kỹ thuật cao, ĐT: 0666 515 678</div>
  <div id="button_25" style="cursor:pointer" class="ran">Gốm Sứ Mỹ Nghệ Giang Tây, sát bên trung tâm Cà Na Tây Ninh, ĐT: 0905539268</div>
  <div id="button_26" style="cursor:pointer" class="ran">Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất GAS THỊNH CƯỜNG, ĐT: 0663 622 877</div>
  <div id="button_27" style="cursor:pointer" class="ran">Quán ăn gia đình Chí Thanh 2 Tây Ninh: nhận tiệc cưới, sinh nhật... ĐT: 0663.843.318</div>
  <div id="button_28" style="cursor:pointer" class="ran">Chăn Drap Gối Nệm MY LY Tây Ninh, nằm đối diện khách sạn Công Đoàn cũ</div>
  <div id="button_29" style="cursor:pointer" class="ran">Cafe Lâu Đài, Ngay ngã 4 Bệnh Viện Hòa Thành, Hotline: 094-911-8119</div>
  <div id="button_30" style="cursor:pointer" class="ran">Quán Cơm Thùy Dung, gần sát ngã 3 Cua Lý Bơ, ĐT: 0908555928</div>
  <div id="button_31" style="cursor:pointer" class="ran">Tiệm Vàng NGỌC DUNG, (nằm gần chợ Bắp), Kim Cương, Đá Quý, Vỏ Xoàn, 0663 822937</div>
  <div id="button_32" style="cursor:pointer" class="ran">Nhà Thuốc Tây Chí Thông Tây Ninh: cách cửa Hòa Viện Tòa Thánh Tây Ninh 100m</div>
  <div id="button_33" style="cursor:pointer" class="ran">Quán Ăn Gia Đình LỒNG ĐÈN ĐỎ Tây Ninh, nằm gần Cua Lý Bơ hướng về chợ Long Hoa</div>
  <div id="button_34" style="cursor:pointer" class="ran">Salon Tóc Thanh chúc khách hàng năm mới an khang thịnh vượng</div>
  <div id="button_35" style="cursor:pointer" class="ran">Ẩm Thực XIÊN QUE KHÓI, Đường Nguyễn Văn Rốp, ĐT: 0909717855</div>
  <div id="button_36" style="cursor:pointer" class="ran">Spa Nguyên Nhung, nằm gần ngã tư ĐÀO VIÊN (hội trường tỉnh ủy), ĐT: 0909047353</div>
  <div id="button_37" style="cursor:pointer" class="ran">The Face Shop chuyên mỹ phẩm Hàn Quốc Tây Ninh, ĐT: 090 988 35 89</div>
  <div id="button_38" style="cursor:pointer" class="ran">Salon tóc SINH OSCAR, Chuyên nối tóc, uốn phục hồi, phục hồi tóc hư tổn</div>
  <div id="button_39" style="cursor:pointer" class="ran">Trung Tâm Nha Khoa Kỹ Thuật Cao KIM YẾN Tây Ninh, Khám răng và tư vấn miễn phí</div>
  <div id="button_40" style="cursor:pointer" class="ran">Cafe Hoa Lan, ngay chân cầu Quan, thành phố Tây Ninh</div>
  <div id="button_41" style="cursor:pointer" class="ran">Bar GOLD 611 Tây Ninh, 611 CMT8, TP.Tây Ninh đối diện Bác Sĩ Tùng</div>
  <div id="button_42" style="cursor:pointer" class="ran">Nhà Thuốc Tây AN LẠC Tây Ninh, cách cửa Hòa Viện Tòa Thánh Tây Ninh 500m</div>
  <div id="button_43" style="cursor:pointer" class="ran"> Studio Áo Cưới - Spa CHI LÊ, đối diện bệnh viện Quân Y. 0933995768</div>
  <div id="button_44" style="cursor:pointer" class="ran">Quán Cafe Tây Ninh: GREEN'S COFFEE, ngay ngã 3 chợ Bắp. 0934 036 077</div>
  <div id="button_45" style="cursor:pointer" class="ran">Salon Hair Anh Việt, nằm ngay dốc Cầu Mới, 0918 952 952</div>
  <div id="button_46" style="cursor:pointer" class="ran">Quán Cafe Guitar, 45 Nguyễn Thái Học thành phố tây ninh Tây Ninh</div>
        
        </div>
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<!--End video-->

Thanks bro, nhưng cái này làm thủ công thôi, không lẻ mỗi lần đưa youtube nào lên thì phải vô html sửa hả :)
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom