Hướng dẫn chèn quảng cáo ở dưới góc bên phải trong Xenforo

Bài Viết Mới

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Bạn muốn có nhiều vị trí quảng cáo hơn cho diễn đàn, Mình Hướng dẫn chèn quảng cáo ở dưới góc bên phải trong Xenforo
Các bước thực hiện:
Mở
Template: ad_header chèn đoạn code bên dưới

Mã:
<!-- Begin Ad CHIASE -->
<script language=javascript type='text/javascript'>
function hideDiv() {
if (document.getElementById) { // DOM3 = IE5, NS6
document.getElementById('hideShow').style.visibility = 'hidden';
}
else {
if (document.layers) { // Netscape 4
document.hideShow.visibility = 'hidden';
}
else { // IE 4
document.all.hideShow.style.visibility = 'hidden';
}
}
}

function showDiv() {
if (document.getElementById) { // DOM3 = IE5, NS6
document.getElementById('hideShow').style.visibility = 'visible';
}
else {
if (document.layers) { // Netscape 4
document.hideShow.visibility = 'visible';
}
else { // IE 4
document.all.hideShow.style.visibility = 'visible';
}
}
}
</script>
<div id="hideShow" style="position: fixed; bottom: 19px; right: 0px; width:180px; height: 200px; text-align: right; z-index:2" >
<a href="javascript:hideDiv()"><font color="red">[<b>X</b>]</font></a>
<script type="text/javascript">
var images = [], index = 0;
images[0] = "<a href='http://vnxf.vn/threads/tuyen-ban-quan-tri-mod-cho-dien-dan-xenforo-viet-nam.2.html' target='_blank'><img src='http://vnxf.vn/styles/tuyen-mod.jpg' width='170' height='200' /></a>";
images[1] = "<a href='' target='_blank'><img src='http://hopcho.vn/styles/Hopcho20/Ads/2015/banner_hosting.jpg' width='170' height='200' /></a>";
index = Math.floor(Math.random() * images.length);
document.write(images[index]); //done
</script></div>
<!--End Ad CHIASE -->

Nhớ thay đổi link hình ảnh cho phù hợp.
Demo:

untitled.PNG

Chúc thành công.


Nguồn: kenh88.biz
 

conmeodien

Gefreiter
đây là chèn cho ảnh!
Nếu là Google Adsense với mã của nó là: </script>-----</script> thì bỏ vào kiểu nào trời.!!!
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top