Tutorial 2x Liên kết đến bài viết của người dùng tìm kiếm trong chủ đề và bài viết đầy đủ trong tìm kiếm XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Liên kết đến bài viết của người dùng tìm kiếm trong chủ đề và bài viết đầy đủ trong tìm kiếm XenForo 2

Liên kết tìm kiếm ISO


Bước 1: Tạo phrase iso_link_title và tạo văn bản của phrase là "ISO" (hoặc bất kỳ thứ gì khác bạn muốn làm văn bản liên kết của mình).

Bước 2: Tìm trong post_macros:

Mã:
<![CDATA[<div class="message-attribution-opposite">]]>

và thay thế nó bằng:

Mã:
<![CDATA[<div class="message-attribution-opposite">
<a href="{{ link('search/search', $thread, {'title_only': 0, 'keywords': '', 'search_type': 'post', 'c': {'thread': $thread.thread_id, 'users': $post.User.username}}) }}">{{ phrase('iso_link_title') }}</a>]]>

Bước 3: Tìm trong post_macros:

Mã:
<![CDATA[<ul class="message-attribution-opposite message-attribution-opposite--list">]]>

và thay thế nó bằng:

Mã:
<![CDATA[<ul class="message-attribution-opposite message-attribution-opposite--list">
<li>
    <a href="/index.php?search/search&title_only=0&keywords=&search_type=post&c[thread]={$thread.thread_id}&c[users]={$post.User.username}">{{ phrase('iso_link_title') }}</a>
</li>]]>

Kết quả sẽ trông như thế này:

Screen Shot 2021-01-18 at 9.26.05 PM.png

Bài viết đầy đủ trong Tìm kiếm

Bước 1: Tìm trong search_result_post:

Mã:
<![CDATA[<div class="contentRow-snippet">{{ snippet($post.message, 300, {'term': $options.term, 'stripQuote': true}) }}</div>]]>

và thay thế nó bằng:

Mã:
<![CDATA[<div class="contentRow">{{ bb_code($post.message, 'post', $post) }}</div>]]>

Bước 2: Tìm trong search_result_thread:

Mã:
<![CDATA[<div class="contentRow-snippet">{{ snippet($thread.FirstPost.message, 300, {'term': $options.term, 'stripQuote': true}) }}</div>]]>

và thay thế nó bằng:

Mã:
<![CDATA[<div class="contentRow">{{ bb_code($thread.FirstPost.message, 'post', $thread.FirstPost) }}</div>]]>

Kết quả sẽ trông như thế này:

Screen Shot 2021-01-18 at 9.27.05 PM.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top