Help Lỗi Could not find class SV\StandardLib\XF\InputFilterer

dkmmaythangcho

Thượng Đế
Tham gia
02/11/2016
Bài viết
2
Được Like
1
code mình đang sử dụng tốt trên XAMPP, mình mới up lên host mua thì bị báo lỗi này
loi.JPG
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom