lỗi từ máy chủ

dhv49

MasterCorporal
Tham gia
14/03/2015
Bài viết
280
Được Like
176
Nhờ mọi người giúp lỗi này
Kiểm tra thấy báo lỗi

150702 22:05:22 [ERROR] MySQL thread id 2948, OS thread handle 0x7fb37e655700, q uery id 136439 localhost dulieu_xf update
INSERT INTO `xf_session` (`session_id`, `session_data`, `expiry_date`) VALUES (? , ?, ?)
150702 22:05:23 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Incorrect key file for table './kimhuy en_doxf/xf_session.MYI'; try to repair it
150702 22:05:23 [ERROR] Got an error from thread_id=2949, /pb2/build/sb_0-879238 4-1364218048.26/rpm/BUILD/mysql-5.5.31/mysql-5.5.31/storage/myisam/mi_write.c:22 6
150702 22:05:23 [ERROR] MySQL thread id 2949, OS thread handle 0x7fb37e510700, q uery id 136483 localhost dulieu_xf update
INSERT INTO `xf_session` (`session_id`, `session_data`, `expiry_date`) VALUES (? , ?, ?)
150702 22:05:25 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Incorrect key file for table './kimhuy en_doxf/xf_session.MYI'; try to repair it
150702 22:05:25 [ERROR] Got an error from thread_id=2950, /pb2/build/sb_0-879238 4-1364218048.26/rpm/BUILD/mysql-5.5.31/mysql-5.5.31/storage/myisam/mi_write.c:22 6
150702 22:05:25 [ERROR] MySQL thread id 2953, OS thread handle 0x7fb37e614700, q uery id 136678 localhost dulieu_xf Waiting for table level lock
INSERT INTO `xf_session` (`session_id`, `session_data`, `expiry_date`) VALUES (? , ?, ?)
150702 22:05:25 [ERROR] MySQL thread id 2951, OS thread handle 0x7fb333639700, q uery id 136659 localhost dulieu_xf Waiting for table level lock
INSERT INTO `xf_session` (`session_id`, `session_data`, `expiry_date`) VALUES (?
1.png
 
  • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile/Zalo: 0906081284

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom