Addon 2x Media Sites - Thêm BBcode các trang Media cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Media Sites - Thêm BBcode các trang Media cho XenForo 2 2.6.12
Phiên bản beta này chỉ nên được sử dụng trên máy chủ thử nghiệm để đánh giá tính phù hợp của nó cho mục đích hoặc để chuẩn bị nâng cấp từ XenForo 1.5 lên XenForo 2.0.

Add-on này là cập nhật XenForo 2.0 cho gói Media BBCodes. Nó dựa trên cùng một định nghĩa trang web media và hỗ trợ cùng một bộ các trang web có cùng tính năng.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • s9e-MediaSites-2.0.0.zip
  31.6 KB · Lượt xem: 9
 • s9e-MediaSites-2.0.3.zip
  31.3 KB · Lượt xem: 7
 • s9e-MediaSites-2.0.4.zip
  31.1 KB · Lượt xem: 6
 • s9e-MediaSites-2.0.5.zip
  31.2 KB · Lượt xem: 12
 • s9e-MediaSites-2.0.6.zip
  31.2 KB · Lượt xem: 11
 • s9e-MediaSites-2.0.7.zip
  31.2 KB · Lượt xem: 7
 • s9e-MediaSites-2.0.8.zip
  30.8 KB · Lượt xem: 8
 • s9e-MediaSites-2.0.9.zip
  31.2 KB · Lượt xem: 11
 • s9e-MediaSites-2.0.10.zip
  30.2 KB · Lượt xem: 6
 • s9e-MediaSites-2.0.11.zip
  31 KB · Lượt xem: 6
 • s9e-MediaSites-2.1.0.zip
  31.9 KB · Lượt xem: 4
 • s9e-MediaSites-2.2.1.zip
  32 KB · Lượt xem: 4
 • s9e-MediaSites-2.2.2.zip
  32.1 KB · Lượt xem: 6
 • s9e-MediaSites-2.2.4.zip
  32.3 KB · Lượt xem: 4
 • s9e-MediaSites-2.2.5.zip
  32.4 KB · Lượt xem: 8
 • s9e-MediaSites-2.2.6.zip
  32.5 KB · Lượt xem: 5
 • s9e-MediaSites-2.2.7.zip
  32.2 KB · Lượt xem: 7
 • s9e-MediaSites-2.2.8.zip
  32.2 KB · Lượt xem: 9
 • s9e-MediaSites-2.2.9.zip
  32.2 KB · Lượt xem: 4
 • s9e-MediaSites-2.2.10.zip
  31.2 KB · Lượt xem: 4
 • s9e-MediaSites-2.2.11.zip
  32 KB · Lượt xem: 9
 • s9e-MediaSites-2.3.0.zip
  32.9 KB · Lượt xem: 8
 • s9e-MediaSites-2.3.2.zip
  33 KB · Lượt xem: 4
 • s9e-MediaSites-2.3.3.zip
  33.4 KB · Lượt xem: 7
 • s9e-MediaSites-2.3.4.zip
  33.7 KB · Lượt xem: 5
 • s9e-MediaSites-2.3.5.zip
  34.3 KB · Lượt xem: 4
 • s9e-MediaSites-2.3.6.zip
  34.3 KB · Lượt xem: 5
 • s9e-MediaSites-2.3.7.zip
  34.3 KB · Lượt xem: 10
 • s9e-MediaSites-2.3.8.zip
  34.3 KB · Lượt xem: 8
 • s9e-MediaSites-2.3.9.zip
  34.5 KB · Lượt xem: 8
 • s9e-MediaSites-2.3.10.zip
  34.6 KB · Lượt xem: 10
 • s9e-MediaSites-2.3.13.zip
  35.1 KB · Lượt xem: 8
 • s9e-MediaSites-2.3.14.zip
  35.1 KB · Lượt xem: 8
 • s9e-MediaSites-2.3.15.zip
  35.1 KB · Lượt xem: 8
 • s9e-MediaSites-2.3.16.zip
  35.2 KB · Lượt xem: 6
 • s9e-MediaSites-2.3.17.zip
  35.2 KB · Lượt xem: 15
 • s9e-MediaSites-2.3.18.zip
  35.3 KB · Lượt xem: 7
 • s9e-MediaSites-2.3.19.zip
  35.4 KB · Lượt xem: 4
 • s9e-MediaSites-2.3.20.zip
  35.4 KB · Lượt xem: 7
 • s9e-MediaSites-2.3.21.zip
  35.7 KB · Lượt xem: 7
 • s9e-MediaSites-2.3.22.zip
  35.7 KB · Lượt xem: 6
 • s9e-MediaSites-2.3.23.zip
  35.8 KB · Lượt xem: 7
 • s9e-MediaSites-2.3.24.zip
  35.7 KB · Lượt xem: 6
 • s9e-MediaSites-2.3.25.zip
  35.7 KB · Lượt xem: 7
 • s9e-MediaSites-2.3.26.zip
  35.7 KB · Lượt xem: 11
 • s9e-MediaSites-2.3.27.zip
  35.7 KB · Lượt xem: 8
 • s9e-MediaSites-2.3.28.zip
  35.9 KB · Lượt xem: 10
 • s9e-MediaSites-2.3.29.zip
  35.9 KB · Lượt xem: 8
 • s9e-MediaSites-2.4.0.zip
  36.1 KB · Lượt xem: 12
 • s9e-MediaSites-2.4.1.zip
  36.2 KB · Lượt xem: 17
 • s9e-MediaSites-2.5.0.zip
  39.1 KB · Lượt xem: 7
 • s9e-MediaSites-2.5.1.zip
  39.1 KB · Lượt xem: 11
 • s9e-MediaSites-2.5.2.zip
  39.2 KB · Lượt xem: 8
 • s9e-MediaSites-2.6.0.zip
  40.2 KB · Lượt xem: 8
 • s9e-MediaSites-2.6.1.zip
  41.1 KB · Lượt xem: 7
 • s9e-MediaSites-2.6.2.zip
  41.3 KB · Lượt xem: 8
 • s9e-MediaSites-2.6.3.zip
  41.6 KB · Lượt xem: 3
 • s9e-MediaSites-2.6.4.zip
  41.8 KB · Lượt xem: 5
 • s9e-MediaSites-2.6.5.zip
  42 KB · Lượt xem: 13
 • s9e-MediaSites-2.6.6.zip
  42.1 KB · Lượt xem: 7
 • s9e-MediaSites-2.6.7.zip
  42.1 KB · Lượt xem: 9
 • s9e-MediaSites-2.6.8.zip
  42.1 KB · Lượt xem: 10
 • s9e-MediaSites-2.6.10.zip
  42.2 KB · Lượt xem: 8
 • s9e-MediaSites-2.6.12.zip
  41.5 KB · Lượt xem: 11

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.0.0-RC
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.0.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.0.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.0.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.0.4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
pdate phiên bản 1.0.5
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.0.7
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.0.8
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.0.9
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.0.10
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.0.11
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.0.12
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 1.0.13
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.5
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.6
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Update phiên bản 2.0.7
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom