Addon Moderate Custom User Titles - Kiểm duyệt tùy chỉnh tiêu đề người dùng

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Moderate Custom User Titles - Kiểm duyệt tùy chỉnh tiêu đề người dùng 1.0

Addon cho phép người dùng của bạn lựa chọn tiêu đề người dùng của họ, giống như nó được thực hiện bởi nhóm người dùng có sự cho phép thích hợp trong XenForo, nhưng những thay đổi này có thể được kiểm duyệt và họ chỉ được áp dụng nếu thay đổi được sự chấp thuận của moderator.

Sau khi người dùng thay đổi sẽ được thông báo, rằng tiêu đề tùy chỉnh của họ cần được kiểm duyệt để được tất cả mọi người nhìn thấy.

Add-on này thêm usergroup permission mới "Require custom user title moderation". Xin lưu ý, bạn cũng nên cho phép permission "Edit custom title" để cho phép người dùng thay đổi tên người dùng của họ.

require moderation.png

Permission khác được thêm vào dưới phần "General Moderator Permissions" để cho phép moderator kiểm duyệt sự thay đổi tiêu đề tùy chỉnh của người dùng.

moderator permissions.png

Để cài đặt add-on bạn cần phải tải lên các nội dung của thư mục "upload" vào thư mục gốc cài đặt Xenforo của bạn và import tập tin XML được cung cấp trong tập tin đính kèm.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • Test Package 1.0 - v3.zip
    3.8 KB · Lượt xem: 9

Top Bottom