Tutorial 2x Moderating Application Rejections - Kiểm duyệt ứng dụng bị từ chối cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Moderating Application Rejections - Kiểm duyệt ứng dụng bị từ chối cho XenForo 2

Hàng đợi phê duyệt mới cho Xenforo là một tài sản tuyệt vời để phê duyệt những người mới đăng ký. Thật không may, nếu bạn có một số yêu cầu khắt khe đối với tư cách thành viên và quản trị viên tình nguyện, bạn không có thời gian để đối phó với những người nộp đơn theo hướng dẫn ứng dụng.

Dưới đây là quy trình làm việc của trang chúng tôi bằng cách sử dụng hàng đợi phê duyệt và bảng quản trị để kiểm duyệt các ứng dụng cận biên có thể được phê duyệt nếu người nộp đơn cung cấp thông tin làm rõ.

Các bước sơ bộ:

1. Tạo Application Rejection FAQ

Chúng tôi đã thấy hữu ích khi tạo Application Rejection FAQ để nhắc nhở người đăng ký về các quy tắc diễn đàn của chúng tôi và liệt kê năm lý do phổ biến khiến các ứng dụng bị từ chối. Việc tạo trang này giúp chúng tôi viết các tuyên bố đơn giản với lý do từ chối.

2. Chỉnh sửa phrase Application Rejection

a. Chuyển đến phrase và chỉnh sửa user_account_rejected_body_html
b. Xóa câu có nội dung "Your account is no longer accessible. " (Lý do là tài khoản của họ thực sự vẫn có thể truy cập được và chúng tôi có thể muốn kiểm duyệt ứng dụng của họ).

Quy trình để từ chối/giải quyết ứng dụng

1. Người nộp đơn đăng ký làm thành viên và nộp đơn đăng ký.

2. Người nộp đơn xác nhận email.

3. Tên người dùng của người đăng ký hiện nằm trong nhóm người dùng đã đăng ký với trạng thái người dùng đang chờ phê duyệt.

4. Ứng dụng xuất hiện trong hàng đợi phê duyệt.

5. Thông báo của Quản trị viên/Mod có vấn đề với ứng dụng. Ứng dụng này yêu cầu một số làm rõ.

6. Quản trị viên/Mod chọn từ chối với lý do và nhập một lý do liên quan đến người nộp đơn cho một mục được liệt kê trong Application Rejection FAQ. Yêu cầu người dùng trả lời email để cung cấp thông tin làm rõ.

(Lưu ý: chúng tôi có Zapier để chuyển đổi bất kỳ email nào có ứng dụng bị từ chối trong email thành mục Feed RSS xuất hiện trong diễn đàn quản trị viên. Xem tại đây để biết hướng dẫn. Lợi ích của việc này là chúng tôi thấy tên người dùng mà người dùng đã đăng ký trả lời. Một phương pháp thay thế sẽ là yêu cầu người dùng phản hồi thông qua biểu mẫu liên hệ hoặc cho người kiểm tra email quản trị viên để thu thập thông tin được sử dụng trong các bước tiếp theo).

7. Người dùng hiện đang ở trong nhóm người dùng đã đăng ký và trạng thái người dùng của họ bị từ chối.

8. Người dùng trả lời với thông tin làm rõ.

9. Quản trị viên/Mod tìm kiếm người dùng và sử dụng tên người dùng hoặc địa chỉ email của người nộp đơn bị từ chối và chỉnh sửa hồ sơ.

10. Quản trị viên/Mod dán thông tin làm rõ và thay đổi trạng thái người dùng từ bị từ chối sang chờ phê duyệt.

11. Ứng dụng xuất hiện lại trong hàng đợi phê duyệt. Hàng đợi phê duyệt cho thấy những gì Quản trị viên/Mod đã thay đổi trong hồ sơ cũng như thay đổi trạng thái người dùng. Các ứng dụng hiện đang theo thứ tự.

12. Người dùng hiện đang ở trong nhóm người dùng đã đăng ký và trạng thái người dùng là hợp lệ. Người dùng nhận được email rằng ứng dụng của mình được chấp thuận.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 
Người đăng Chủ đề tương tự Diễn đàn Trả lời Ngày đăng
T Tips and Guides 0

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom